آغاز نظرسنجی از داوطلبان آزمون دکتری ۹۸

نظر سنجی از داوطلبان شرکت کننده در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۳۹۸ آغاز شد و داوطلبان با ورود به سایت سازمان سنجش می توانند در این نظرسنجی شرکت کنند.
 آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۸ در دوره های روزانه و شبانه دانشگاه ها، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه ها و موسسات  آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی، پردیس های خودگردان دانشگاه ها جمعه سوم اسفند در ۷ گروه و ۲۴۵ کدرشته امتحانی، ۵۸ شهرستان و ۱۰۴ حوزه امتحانی برگزار شد.
از تعداد ۱۹۶ هزار و ۴۳۷ داوطلب، تعداد ۱۸ هزار و ۸۵۸ نفر کارت دریافت نکردند و تعداد ۱۷۷ هزار و ۵۷۹ نفر کارت شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۸ را دریافت کردند.
برای شرکت در آزمون تعداد ۱۹۶ هزار و ۴۳۷ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۸۴ هزار و ۳۸۰ نفر زن و ۱۱۲ هزار و ۵۷ نفر مرد هستند. به عبارت دیگر ۴۲.۹۶ درصد زن و ۵۷.۰۴ درصد مرد هستند.
سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کیفی حوزه های برگزاری آزمون، از داوطلبان به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطلاعات برای ارزیابی حوزه ها نظرسنجی می کنند از همین رو لینک نظرسنجی در سایت سازمان ویژه داوطلبان استثنایی و داوطلبان عادی فعال شده است.
داوطلبان می توانند بر اساس شماره پرونده و شماره داوطلبی خود در این نظرسنجی شرکت کنند.
نتایج اولیه آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۸ به صورت کارنامه در اواخر فروردین ماه ۹۸ منتشر می شود.
admin3
۴ اسفند ۱۳۹۷
391 بازدید