ارائه مدلی ریاضی جهت ارزیابی و انتخاب بهینه تامین کنندگان

ارائه مدلی ریاضی جهت ارزیابی و انتخاب بهینه تامین کنندگان با استفاده از یک برنامه ریزی چند هدفه (مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی مارون)

تعداد صفحه: ۱۰۸

فرمت: word

تصمیم گیری در مورد انتخاب تأمین­کننده، در مفاهیم مدیریت زنجیره تامین نقش کلیدی بازی می کند. در محیط رقابتی جهانی امروز، شرکت ها توجه زیادی برای انتخاب درست تامین کنندگان دارند. زیرا آن به کاهش هزینه های خرید، بهبود کیفیت محصول نهایی و خدمات وغیره منجر می شود. این تحقیق سعی بر آن داشت با ارایه الگوی چند هدفه زنجیره تامین در انتخاب تامین کنندگان با در نظرگیری ریسک در محیط تخفیف را ارائه می دهند. در مدل پیشنهادی تمام ضرایب تابع هدف و محدودیت ها به­صورت اعداد فازی مثلثی در نظر گرفته شده است. مدل توسعه یافته را به کمک یک روش سازشی بر مبنای روش های تاپسیس و ویکور به طور همزمان، حل می نماییم و سپس مدل ارائه شده را با استفاده از روش های تاپسیس و ویکور به طور جداگانه حل نموده و سپس نتایج تمامی روش ها را با یکدیگر مقایسه می کنیم. نتایج حاصل از هر سه روش تاپسیس، ویکور و روش سازشی نوین نشان داد، این مدل های برنامه ریزی چند هدفه تاکنون در شرکت مورد نظر پیاده سازی شده بود. همچنین تاکنون هیچ روش حلی به منظور ادغام سازی مسائل چند هدفه در جهت تک هدفه سازی مسائل انجام نشده بود که برای اولین بار در این پژوهش انجام گردید. در روش انجام شده پژوهش، تصمیم گیرنده این اختیار را دارد تا با انتخاب استراتژی مناسب نسبت به میانگین فاصله و حداکثر فاصله، به هریک از آنها وزن دلخواه خود را نسبت دهد. با این الگوریتم مشکل مسائل برنامه ریزی عدد صحیح فازی که بطور هم­زمان با ضرایب فازی در تابع هدف، ضرایب فازی در ماتریس محدودیت ها و اعداد فازی در سمت راست می توان حل نمود و در نهایت برای حل اینگونه مسائل برای بدست آوردن جواب های بهینه از روش های حل برنامه ریزی عدد صحیح استفاده نمود و در این تحقیق در سایز های کوچک از مسئله از نرم افزار Lingo نسخه هشت جهت حل مدل استفاده شده است.

کلمات کلیدی: تامین کننده، تاپسیس، چند هدفه، روش سازشی نوین، محیط فازی، ویکور.

  راهنمای خرید: این فایل ها متعلق به شخص خاصی نمی باشند و صرفا توسط اساتید ما با موضوعات پیش فرض تهیه شده اند و آماده دفاع خواهند بود.
admins
۲۱ بهمن ۱۳۹۶
279 بازدید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *