اعلام زمان برگزاری آزمون جامع دکتری دانشگاه معارف اسلامی

دانشگاه معارف اسلامی زمان و شرایط شرکت در آزمون جامع دکتری مختص دانشجویان دوره نهم این دانشگاه را اعلام کرد.
 دانشگاه معارف اسلامی اعلام کرد: آزمون جامع دکتری مختص دانشجویان دوره نهم (ورودی بهمن ۱۳۹۵)، در تاریخ های شنبه و یکشنبه ۲۹ و ۳۰ تیر۱۳۹۸ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می شود.
تمام دانشجویان دکتری دوره نهم، جهت احراز شرایط شرکت در آزمون جامع، می بایست به کارشناس آموزش، این دانشگاه مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۲۱۱۰۲۰۱ تماس حاصل کنند.
مواد آزمون صرفاً از دروس تخصصی است و دروس اصلی و جبرانی از مواد آزمون حذف می شود. دانشجویی که میانگین نمرات آزمون جامع وی کمتر از ۱۶ باشد مردود است همچنین ملاک قبولی، معدل کل در آزمون جامع است، نه نمره هر ماده درسی.
دانشجویانی که نمره قبولی در آزمون زبان انگلیسی را کسب نکرده یا واحدهای درسی خود را با نمره لازم به پایان نرسانده باشند، به هیچ عنوان، حق شرکت در آزمون جامع را ندارند.
دانشجوی مردود، تنها یک بار دیگر می تواند در آزمون جامع شرکت کند و ملزم است کل دروس را مجدداً امتحان دهد.
admin3
۶ دی ۱۳۹۷
95 بازدید