اعلام کلید آزمون های ملی دندانپزشکی و ارزشیابی داروسازی

کلید آزمون دهمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان رشته دندانپزشکی خارج از کشور که ۶ دی ماه به صورت الکترونیک برگزار شده است، منتشر شد.
بر اساس پیرو اعتراضات واصله و بررسی های انجام شده توسط اعضای هیئت ممتحنه آزمون ملی دانش آموختگان رشته دندانپزشکی کلید نهایی اعلام شد. بر اساس بررسی ها «سوال ۱۶۶ گزینه الف صحیح است.»
بر اساس بررسی های انجام شده توسط اعضای هیئت ممتحنه آزمون، کلید نهایی به این شرح است: «سوالات شماره ۱۴ و ۲۴ و ٣٢ و ۶٨ حذف می شوند»، «سوال شماره ۵۴ هر دو گزینه ب و ج صحیح است»، «سوال شماره ۵۶ هر دو گزینه ب و ج صحیح است»، «سوال شماره ۶۱ هر دو گزینه ج و د صحیح است».
همچنین کلید نهایی شانزدهمین دوره آزمون ارزشیابی داروسازی دانش آموختگان خارج از کشور که به صورت الکترونیک پنجشنبه ۶ دی ماه ۹۷ برگزار شد نیز منتشر شده است.
admin3
۲۵ دی ۱۳۹۷
85 بازدید