افزایش آزمون های الکترونیکی دانشگاه پیام نور

 به نقل از دانشگاه پیام نور، مجید ضماهنی با اشاره به اینکه ارزشیابی اساتید در سیستم گلستان توسط دانشجویان صورت می گیرد افزود: در آینده تدبیر جدیدی به ارزشیابی اساتید نیز اضافه خواهد شد.
وی با اشاره به برگزاری امتحانات به صورت آنلاین ادامه داد: اداره کل نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور کیفیت آزمون های الکترونیکی را در این دانشگاه تضمین می کند و طبق تاکید رئیس دانشگاه پیام نور کشور، آزمون های الکترونیکی افزایش پیدا خواهد کرد و اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد.
مدیر کل نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور با بیان اینکه یکی از راه های ارتباطی با دانشگاه، دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت است  افزود:  زیر ساخت های آزمایشگاهی نیز  تقویت می شود.
admin3
۱۱ بهمن ۱۳۹۷
117 بازدید