ایجاد پرونده الکترونیکی دانشجویان واحد علوم و تحقیقات

رئیس مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، از ایجاد پرونده الکترونیکی دانشجویان در این مجتمع آزمایشگاهی خبر داد.
به گزارش ایرنا، از روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، سعید رضائی با اعلام این خبر افزود: هر ساله اعتبار پژوهشی تحت عنوان کمک هزینه پایان نامه و رساله دانشجویی تعریف و به متقاضیان پرداخت می شود.

به همین دلیل پرونده ای الکترونیکی برای هر دانشجو شامل اطلاعاتی اعم از میزان مواد آزمایشگاهی مصرف شده، قیمت مواد مصرف شده، خدمات آزمایشگاهی ارائه شده و … ثبت می شود تا اعتبار مورد نظر برای هر دانشجو تعریف و تا سقف آن از این اعتبار بهره ببرند.

وی گفت: مازاد بر اعتبار تعیین شده برای هزینه هایتحقیق و پژوهش پایان نامه از سوی دانشجو به حساب دانشگاه واریز می شود و این اعتبارسنجی و کمک هزینه تنها مربوط به دانشجویان واحد علوم و تحقیقات است.

رضائی با بیان اینکه از زمان راه اندازی ساها (سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد) دانشجویان سایر واحدهای دانشگاه آزاد می توانند بر اساس تعرفه های مصوب شده از خدمات مجتمع رازی بهره ببرند، گفت: خدمات دستگاهی برای دانشجویان دانشگاه آزاد با ۵۰ درصد تخفیف ارائه می شود. دانشجویان دانشگاه های غیر از دانشگاه آزاد با توجه به محدودیت موجود در فضای مجتمع رازی تنها امکان بهره گیری از خدمات آزمایشگاهی در زمینه استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی را دارند.

وی تعداد دانشجویانی که در سال ۱۳۹۵ از خارج واحد علوم و تحقیقات موفق به بهره گیری از تجهیزات مجتمع آزمایشگاهی رازی واحد علوم و تحقیقات شده اند را یک هزار دانشجو اعلام کرد و افزود: اکنون حدود ۲۴۰۰ دانشجوی تحصیلات تکمیلی واحد علوم و …

admins
۲ اسفند ۱۳۹۶
428 بازدید