بررسی رابطه ی بین استفاده از فناوری های نوین و بومی

بررسی رابطه ی بین استفاده از فناوری های نوین و بومی با ساختار سازمانی شرکت بهربرداری نفت و گاز گچساران

تعداد صفحه: ۱۱۰

فرمت: word

معماری سازمانی، طرح هایی برای توصیف فعلی و آتی ساختار و رفتار فرآیندها، سیستم های اطلاعاتی، پرسنلی و واحدهای سازمان می باشند و در واقع، به دنبال هم راستا نمودن آن ها با اهداف و استراتژی های سازمان اند. هدف اصلی از این تحقیق بررسی تأثیر ساختار سازمانی(پیچیدگی،رسمیت و تمرکز) بر فناوری اطلاعات شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران و ارائه مدل می باشد. شامل اهداف فرعی، افزایش سرعت فرآیندها، ساده سازی، ارتقای ارائه خدمات و… میباشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی–تحلیلی و از شاخه تحقیقات همبستگی است که به صورت یک مطالعه موردی در شرکت نفت و گاز گچساران انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیات از تکنیک پرسشنامه به منظور سنجش اظهارات پاسخگویان استفاده شده است. داده های به دست آمده از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار آماری spss18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از این است که بین رسمیت و پیچیدگی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران و توسعه فناوری رابطه معنا دار و منفی وجود دارد. بین تمرکز شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران و توسعه فناوری رابطه معنا دار و مثبت وجود دارد. متغیرهای مستقل مد نظر در این پژوهش (رسمیت، تمرکز و پیچیدگی) در قالب ساختار سازمانی توانسته است حدود ۴۰ درصد از متغیر وابسته تحقیق را (توسعه فن آوری) تبیین نماید. این در حالی است که توسعه فن آوری اطلاعات تحت تاثیر عوامل دیگری نیز قرار دارد که پرداختن به همه این موارد در مجال این رساله نبوده لذا پیشنهاد می­گردد سایر محققین به سایر ابعاد مربوطه بپردازند.

کلید واژه ها : متغیرهای مستقل، ساختار سازمانی، فناوری نوین و بومی

  راهنمای خرید: این فایل ها متعلق به شخص خاصی نمی باشند و صرفا توسط اساتید ما با موضوعات پیش فرض تهیه شده اند و آماده دفاع خواهند بود.
admins
۲۱ بهمن ۱۳۹۶
289 بازدید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *