برگزاری آزمون جامع سطح ۴ حوزه علمیه خواهران ۲۵ اسفندماه

 

 آزمون جامع سطح ۴ حوزه های علمیه خواهران با هدف ارزشیابی توانمندی‌هایآموزشی و پژوهشی طلاب ورودی سال های ۹۳ و ۹۴  برگزار می شود.
آزمون جامع سطح ۴ حوزه های علمیه خواهران در گرایش های فقه خانواده و تفسیر تطبیقی ۲۵ اسفندماه برگزار می شود.
متقاضیان پذیرش در این آزمون باید تمامی واحدهای درسی غیر از رساله علمی را با موفقیت به پایان رسانده و میانگین کل نمرات آنها حداقل ۱۶ باشد.
همچنین دفاع از رساله علمی طلاب منوط به قبولی در آزمون جامع خواهد بود.
آزمون جامع در دو مرحله کتبی و مصاحبه علمی برگزار می‌شود.
نوبت اول آزمون جامع به صورت هماهنگ در ساعت ۹ صبح روز پنج­شنبه ۲۵ اسنفدماه برگزار می شود.
admin3
۴ بهمن ۱۳۹۷
107 بازدید