به جاماندگان آزمون های دستیاری پزشکی مهلت یک روزه ثبت نام داده شد

 داوطلبان آزمون های دستیاری تخصصی و فوق تخصصی پزشکی که در بازه های زمانی اعلام شده موفق به ثبت نام در آزمون نشدند می توانند دوشنبه ۱۷ دی ماه در این آزمون ها ثبت نام کنند.
سی و ششمین آزمون پذیرش دستیار رشته های فوق تخصصی پزشکی در روز ۱۱ بهمن ماه ۹۷ و چهل و ششمین دوره آزمون دستیاری تخصصی پزشکی در روز ۲ اسفند ۹۷ در دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار می شود.
مهلت ثبت نام در چهل و ششمین دوره آزمون دستیاری تخصصی پزشکی در روزهای ۱۷ تا ۲۵ آذر و ۸ تا ۱۱ دی بود که با توجه به درخواست داوطلبان مهلت یک روزه ای از صبح رو دوشنبه ۱۷ دی تا ساعت ۲۴ همان روز برای جاماندگان در نظر گرفته شد.
همچنین ثبت نام در آزمون پذیرش دستیاری فوق تخصصی پزشکی در روزهای ۲۸ آذر تا ۶ دی و مهلت تمدید شده ۱۰ دی انجام شد. برای این آزمون نیز فرصت مجددی در نظر گرفته شده است که داوطلبان از صبح رو دوشنبه ۱۷ دی تا ساعت ۲۴ همان روز می توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در آزمون ثبت نام کنند.
admin3
۱۶ دی ۱۳۹۷
81 بازدید