تسهیل شرایط تحصیل در ۲ رشته به‌صورت همزمان در دانشگاه آزاد

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: شورای برنامه‌ریزی دانشگاه آزاد بسیاری از محدودیت‌ها برای تحصیل در دو رشته به‌صورت هم‌زمان را برداشته است.
علیرضا رهایی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد با اشاره قوانین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی در رابطه با تحصیل هم‌زمان دو رشته، گفت: دانشگاه‌های دولتی به دلیل استفاده از بودجه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تربیت دانشجویان، محدودیت‌های برای تحصیل هم‌زمان وضع کرده است که فقط دانشجویان استعداد درخشان، واجد شرایط تحصیل هم‌زمان در دانشگاه‌های دولتی هستند.
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی در رابطه با رفع نسبی محدودیت‌های تحصیل هم‌زمان، ادامه داد: پذیرش و تحصیل دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی با پرداخت شهریه صورت می‌گیرد، از این‌رو در شورای برنامه‌ریزی دانشگاه آزاد اسلامی بسیاری از محدودیت‌ها برای تحصیل در دو رشته به‌صورت هم‌زمان برداشته شد.
رهایی در تکمیل سخنان خود اظهار کرد: دانشجویانی که در یک رشته و زمینه علمی آموزش دیده‌اند و به حد معینی از تخصص نائل شده‌اند، می‌توانند در رشته‌های متناظر و مکمل رشته اصلی در دانشگاه آزاد اسلامی تحصیل هم‌زمان در دو رشته را داشته باشند.
وی در پایان تصریح کرد: براساس آئین‌نامه مدون در شورای برنامه‌ریزی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجویان دانشگاه‌های دولتی نیز می‌توانند به تحصیل رشته دوم خود به‌صورت هم‌زمان در دانشگاه آزاد اسلامی اقدام کنند.
admin3
۲۸ بهمن ۱۳۹۷
89 بازدید