جلسه دانشگاههای برتر با معاون اول رئیس جمهور درباره بودجه

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: دانشگاه های برتر کشور درخصوص وضعیت بودجه سال آینده این مراکز با معاون اول رئیس جمهور جلسه داشتند.

وی افزود: امیدواریم در کمیسیون تلفیق تغییرات محسوسی درخصوص وضعیت بودجه دانشگاه ها به خصوص دانشگاه های برتر کشور ایجاد شود. رئیس دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد: در صورتی که بودجه دانشگاه های کشور به خصوص دانشگاه های برتر در سال آینده تغییرات چشمگیری نداشته باشد این مراکز برای انجام فعالیت های خود به خصوص فعالیت هایی پژوهشی با مشکل مواجه خواهند شد

محمود فتوحی  اظهار داشت: طبق جلسه ای که روسای دانشگاه های برتر کشور با معاون اول رئیس جمهور داشتند درخصوص مشکلات بودجه ای سال آینده دانشگاه ها بررسی هایی صورت گرفت.

 

admin3
۱۴ دی ۱۳۹۷
85 بازدید