دانشگاه علمی کاربردی وام خوداشتغالی به دانشجویان اعطا می کند

بهرامی نسب معاون فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی اظهار کرد: دانشگاه علمی کاربردی تنها مرکز آموزش کارآفرینی و شغل محور کشور است که در آن مهارت های اشتغال و علمی به دانشجویان آموزش داده می شود.

وی ادامه داد: دوره های کاردانی، کارشناسی، مهندسی فناوری و مهندسی حرفه ای بر اساس اشتغال و کار آفرینی دانشجویان بوده و همه حرفه ها به طور کلی بر اساس نیاز بازار هر منطقه ای تعریف شده است.

بهرامی نسب با اشاره به اینکه در دانشگاه علمی کاربردی سعی شده است فعالیت های فرهنگی بر اساس برنامه های کارآفرینی و شغل محور تنظیم و شکل بگیرد، افزود: جشنواره مناظره دانشجویی که امسال برگزار شد، کارآفرینی و اشتغال محور اصلی این جشنواره بوده است تا آموزش های مهارتی در قالب این کار فرهنگی به دانشجویان آموزش داده شود.

معاون فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی گفت: صندوق توسعه کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی براساس برنامه ریزی های انجام شده به دانشجویان و صاحبان طرح های کاربردی وام خوداشتغالی اعطا می کند.

وی تاکید کرد: انجمن های علمی دانشگاه علمی کاربردی در راستای مهارت آموزی و حمایت از طرح های دانشجویان در زمینه های اشتغال و کار آفرینی تعریف شده است.

 

admins
۸ اسفند ۱۳۹۶
388 بازدید