شکایت

افرادی که پایان نامه آنها در سایت قرار گرفته می توانند از طریق فرم زیر با ارسال تصویر کارت ملی درخواست حق تالیف نموده و یا درخواست حذف پایان نامه خود را از سایت ارسال نمایند.