فرم مغایرت

در صورت مغایرت فایل دریافتی با پایان نامه خریداری شده یا اشکال در دریافت فایل خریداری شده، از طریق فرم زیر ما را مطلع سازید.