مصاحبه دکتری ۹۷ در پژوهشگاه شاخص پژوه + زمانبندی

جزئیات مصاحبه علمی معرفی شدگان پژوهشگاه شاخص پژوه در سال ۱۳۹۷ اعلام شد.
بنا بر اعلام مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور، جلسه ارزیابی علمی معرفی شدگان مقطع دکتری پژوهشگاه شاخص پژوه بر اساس جدول زیر اعلام می گردد. ضروری است داوطلبان با در دست داشتن مدارک اعلام شده در تاریخ اعلام شده به دانشگاه مراجعه نمایند.

 

مدارک مورد نیاز جهت شرکت در ارزیابی:
اصل و تصویر مدارک شناسایی (شناسنامه، کارت ملی)
اصل و تصویر مدارک تحصیلی اعم از کارشناسی و کارشناسی ارشد با قید معدل (دارندگان مدارک کارشناسی نا­پیوسته ملزم به ارائه اصل و تصویر مدرک کاردانی و کارشناسی با قید معدل” یا ریز نمرات دارای معدل می باشند )

تبصره: در صورتیکه مدارک تحصیلی فاقد معدل می باشد ارائه اصل ریز نمرات با مهر محل تحصیل یا گواهی جهت تائید معدل الزامی است درغیر اینصورت امتیاز مدرک تحصیلی قابل محاسبه نمی باشد.

اصل و تصویر کارت پایان خدمت ویژه برادران
اصل و تصویر مدارک ایثارگری (جانبازان،آزادگان و خانواده معظم شهدا)
۲ قطعه عکس ۴×۳ پشت نویسی شده
اصل مدارک پژوهشی اعم از پایان نامه کارشناسی ارشد، مقاله و کتاب چاپ شده به همراه تصویر جلد و صفحه مربوط به شناسنامه مقاله یا کتاب.

تبصره: داوطلبان توجه داشته باشند ضروری است قبل از مراجعه برای مصاحبه، تصویری از صفحات شناسنامه آثار پژوهشی خود که اطلاعات نویسنده، عنوان اثر و محل ثبت اثر در آن قید شده است را تهیه و به همراه داشته باشند.

اصل و تصویر مدارک مربوط به آزمونهای زبان انگلیسی ( با اعتبار حداقل ۲ سال) مانند:
(IELTS), ( MSRT), (ETPNU), (MCHE),( IELTS Equivalent), (TOEFLE PAPER),( TOLIMO), (TOEFLE IBT),( TOEFLE Computer)
اصل فیش واریزی هزینه مصاحبه به مبلغ ۸۰۰/۰۰۰ هزار ریال به شماره حساب ۲۱۷۸۶۰۹۰۰۱۰۰۷ بانک ملی شعبه بنفشه (قابل واریز در کلیه شعب ) بنام دانشگاه پیام نور.

غیبت و انصراف:
مصاحبه علمی. بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری برای هر داوطلب صرفاً یک بار انجام می شود. عدم مراجعه داوطلب در بازه زمانی تعیین شده در مرحله دوم و همچنین تاریخ مجدد پیش بینی شده و به منزله انصراف وی تلقی شده است و برگزاری مجدد، برای داوطلبی که شرکت نکرده است امکان پذیر نخواهد بود.

توجه: در روز مصاحبه همراه داشتن اصل و تصویر کلیه مدارک مورد اشاره در متن اطلاعیه الزامی بوده و ارائه هیچ مدرکی پس از تاریخ مقرر امکان پذیر نخواهد بود.

admins
۱۱ اسفند ۱۳۹۶
364 بازدید