موانع بانکی پرداخت وام دکتری رفع شد

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعلام کرد:
بین صندوق رفاه دانشجویان و یکی از بانک ها در راستای حمایت بیشتر از دانشجویان دوره دکتری روزانه و مراکز آموزش عالی تفاهم نامه ای منعقد شد.

به علت وجود برخی از مشکلات و موانع در روند پرداخت وام از جمله سن، شرایط ضامنین، اخذ سفته و ….

جلساتی با مدیر عامل و سایر مدیران ارشد بانک مذکور انجام شد.

در این جلسه مقرر شد برای رفع موانع پرداخت وام همکاری بیشتری از سوی بانک عامل انجام گیرد.

admins
۱۴ اسفند ۱۳۹۶
159318 بازدید