آنالیز تولید شتاب نگاشتهای مصنوعی زلزله با استفاده از تبدیل ویولت، فوریه کسری و شبکه عصبی مصنوعی


در حال بارگذاری
۲۳ فروردین ۱۳۹۷
doc
7.98MB
151
291 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

نیاز روزافزون به تحلیل دینامیکی تاریخ چه زمانی وعد موجود شتابنگاشتهای مناسب در مناطق مختلف، تولید شتابنگاشتهای مصنوعی سازگار با طیف طرح را ضروری می سازد.

هدف اصلی این پایان نامه ارائه روشی نوینی است که با استفاده از تبدیل ویولت و تبدیل فوریه کسری و شبکه‌های عصبی به تولید چندین شتابنگاشت مصنوعی منطبق با طیف طرح برای شرایط ساختگاهی مشخص می‌پردازد.

در روش پیشنهادی ابتدا تعدادی شتابنگاشت آموزشی بر اساس سرعت موج برشی زیر ایستگاه ثبت کننده به دو گروه خاک و سنگ تقسیم می‌شوند؛ سپس با استفاده از تبدیل ویولت و تبدیل فوریه کسری به آنالیز آنها می‌پردازیم. در انتها از توانایی یادگیری شبکه‌های عصبی برای نگاشت معکوس از طیف پاسخ به طیف ویولت استفاده میشود.

در نهایت با ارائه مثالهایی از شتابنگاشتهای ثبت شده در ایران، به آزمایش الگوریتم پیشنهادی پرداخته شده و کارایی آن نشان داده می‌شود. روش پیشنهادی نسبت به روش‌های پیشین از سرعت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد.

فصل اول « مقدمه »

۱-۱- مقدمه

فصل دوم « مروری بر تاریخچه تولید شتابنگاشت مصنوعی »

۲-۱- مقدمه

۲-۲- روش‌های مختلف تولید شتابنگاشت مصنوعی زلزله

۲-۲-۱- روش‌های تصادفی

۲-۲-۲- روش‌های تئوری موج و مشابه‌سازی ترکیبی

۲-۳- روش‌های نوین برای تولید شتابنگاشت مصنوعی

فصل سوم « تبدیل ویولت »

۳-۱- مقدمه

۳-۲- تبدیل فوریه

۳-۳- آنالیز در حوزه فرکانس

۳-۴- تبدیل فوریه زمان ـ کوتاه

۳-۵- آنالیز چند رزولوشنه

۳-۶- تبدیل ویولت یک بعدی

۳-۶-۱- تبدیل ویولت پیوسته

۳-۷- رزولوشن در صفحه زمان فرکانس

۳-۸-۱- عکس تبدیل ویولت

۳-۸-۲- گسسته سازی تبدیل ویولت پیوسته

۳-۸-۳- تبدیل ویولت گسسته

۳-۸-۴- تبدیل ویولت دو بعدی

۳-۹- تبدیل فوریه فراکشنال کسری

۳-۹-۱- معرفی تبدیل فوریه

۳-۹-۲- تبدیل سریع فوریه

۳-۹-۳- تبدیل فوریه گسسته

۳-۱۰- مقایسه تبدیل سریع فوریه و تبدیل فوریه گسسته

۳-۱۰-۱- تبدیل فوریه کسری

۳-۱۰-۲- تبدیل کسری فوریه

فصل چهارم « شبکه‌های عصبی مصنوعی »

۴-۱- مقدمه

۴-۲- تاریخچه شبکه‌های عصبی مصنوعی

۴-۳- مدل بیولوژیکی شبکه‌های عصبی

۴-۴- ساختار کلی شبکه‌های عصبی

۴-۴-۱- سلول عصبی (نرون)

۴-۴-۲- سولل بایاس

۴-۴-۳- تابع انتقال

۴-۵- انواع شبکه‌های عصبی

۴-۵-۱- شبکه‌های پرسپترون

۴-۵-۲- شبکه‌های عصبی انتشار متقابل

۴-۵-۳- شبکه‌های پس انتشار

۴-۵-۴- شبکه‌های عصبی پویا

۴-۵-۵- شبکه‌های عصبی شعاع مبنا (RBF)

۴-۶- ایده پیدایش شبکه‌های عصبی مصنوعی

۴-۷- بررسی سلولهای مغزی افراد

۴-۸- تعریف شبکه عصبی

۴-۹- توصیف

۴-۱۰- شبکه‌های عصبی زیستی

۴-۱۱- تعریف شبکه عصبی مصنوعی

۴-۱۲- تاریخچه شبکه‌های عصبی مصنوعی

۴-۱۳- معرفی شبکه عصبی مصنوعی

۴-۱۳-۱- نورون مصنوعی

۴-۱۳-۲- از نورون‌های انسان تا نورون مصنوعی

۴-۱۴- چرا از شبکه‌های عصبی استفاده می‌کنیم

۴-۱۵- تقسیم بندی شبکه‌های عصبی

۴-۱۶- کاربرد شبکه‌های عصبی

۴-۱۷- معایب شبکه‌های عصبی

فصل پنجم « روش تحقیق »

۵-۱- مقدمه

۵-۲- روش فیلترینگ و آموزش داده‌ها

۵-۳- شرحی بر روش تحقیق پروژه

۵-۴- نتایج عددی و توضیحات

فصل ششم « نتیجه گیری و پیشنهادات »

۶-۱- نتیجه گیری

۶-۲- مزایای الگوی ارائه شده

۶-۳- پیشنهادات برای تحقیقات آینده

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.