آنالیز روش های تعیین حجم مخازن سدها


در حال بارگذاری
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
pdf
1.90MB
145
268 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

محدود بودن منابع آب، موجود و سنگینی هزینه و زمان نسبتا طولانی مورد نیاز جهت طراحی و توسعه منابع آب جدید، دلیل قاطعی بر اهمیت موضوع بهره برداری بهینه از مخازن میباشد این پایان نامه نیز به مدل های بهینه سازی بهره برداری از مخازن اختصاص دارد.

در پایان نامه حاضر یک مدل بهینه سازی طراحی و بهره برداری از مخزن کارون ۴ بمنظور اهداف برقابی با روش برنامه ریزی خطی و به کمک نرم افزار لینگو ۸ حل شده است. در این مدل که تابع هدف عبارت است از سود خالص ناشی از بهره برداری آب برای اهداف تولید برق با تعریف توابع محدودیت شامل معادله پیوستگی جریان در مخزن سد و روابط تولید انرژی که روابط غیر خطی حجم- ارتفاع مخازن و رابطه خسارت و هزینه با متد خطی سازی قطعه به قطعه و روابط غیر خطی تولید انرژی با روش خطی سازی به روش توصیه شده توسط لاکس به روابط خطی تبدیل شد سپس با بهره گیری از اطلاعات مربوط به سد و مخزن کارون ۴ با به کارگیری اطلاعات مذکور در اجرای مدل بهینه سازی توسط نرم افزار لینگو قابلیت مدل طراحی شده با بهره گیری و اطلاعات واقعی مورد آزمون و ارزیابی قرار گرفته و بهینه سازی پارمترهای طراحی مخزن و نیروگاه سد کارون ۴ در سه سناریوی مختلف مورد ارزیابی ومقایسه قرار گرفته است.

نتایج نشان داد مخزن کارون ۴ با شرایط اولیه قادر به برآورد نیاز برقابی با ظرفیت نیروگاه ۱۰۰۰ و ضریب کارکرد طراحی نبوده وجهت ممانعت از بروز کمبودهای شدید برقابی در شرایط نیروگاه موجود، تراز نرمال مخزن کارون ۴ بایستی افزایش یابد یا در صورت عدم امکان تغییر در پارامترهای طراحی مخزن با کاهش ظرفیت نصب نیروگاه کارون ۴ از ۱۰۰۰ به ۸۵۰ مگاوات می­توان بدون اینکه پارامترهای طراحی مخزن را تغییر داد باعث افزایش اعتمادپذیری تولید انرژی، سود و کاهش هزینه گردید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.