اثربخشی مشاوره گروهی بر اساس منابع تکوین خود بر افزایش ابراز وجود معتادان در حال باز توانی


در حال بارگذاری
۲۰ آذر ۱۳۹۶
Doc
218KB
117
391 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه ی منابع شناخت خود بر افزایش ابراز وجود معتادان در حال باز توانی انجام شد.نوع مطالعه از نوع مطالعات آزمایشی می باشد.جامعه ی آماری افراد تحت باز توانی در مرکز کامرانیه تهران از بخش های بیمارستان روانپزشکی رازی بودند.از طریق نمونه گیری هدفمند تعداد ۳۰نفر انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گروه کنترل قرار گرفتند.برای گروه آزمایش جلسات مشاوره گروهی اجرا گردید.به منظور تحلیل نتایج در سطح توصیفی از شاخص های میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی برای مقایسه نمرات ابراز وجود دو گروه آزمایش و کنترل از آزمون تی تفاوت(t-different) استفاده شد.تحلیل نتایج نشان داد که مشاوره گروهی به شیوه منابع شناخت خود برای افزایش ابراز وجود معتادان در  حال باز توانی در سطح P<0.01 معنادار است.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.