اثر مکمل بهار نارنج بر دفاع آنتی اکسیدانی پس از تغییرات بار تمرین در مردان واترپولوئیست


در حال بارگذاری
۱۶ آذر ۱۳۹۶
Doc
386KB
65
1048 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

هدف از این مطالعه، بررسی اثرمکمل بهارنارنج برفعالیت آنزیم­های آنتی اکسیدانی پس از تغییر بار تمرین در مردان واترپولوئیست بود. ۲۱ مرد واترپولوئیست به مدت ۶ هفته و ۵ جلسه در هفته به فعالیت ورزشی پرداختند و بصورت دو سو کور به سه گروه ۷ نفره گروه مکمل بهارنارنج (سن۹/۱±۸/۱۷سال، cm 6/0±۰۳/۱۷۶قد، ۷=n)، گروه مکمل ویتامین C (سن۶/۴±۱۴/۲۰سال، ۹/۰±۴/۱۷۸قد، ۷=n) و گروه دارونما (سن ۵/۴±۱۴/۲۱سال، cm 7/0±۸/۱۷۸قد، ۷=n) تقسیم شدند و به مدت ۶ هفته مکمل به شکل کپسول دریافت کردند و فعالیت ورزشی را با شدت بالای۵۰درصد VO۲MAX انجام دادند. خون گیری اولیه در قبل از شروع تمرین و مصرف مکمل، خون گیری دوم روزسی‌ام و خونگیری سوم بعد از ۱۴ روز تیپر انجام شد. با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنف (k-s) نرمال بودن داده­ها تایید شد. سپس برای مقایسه تغییرات درون گروهی تحلیل واریانس مکرر یک سویه استفاده شد، اما جهت مقایسه کاتالاز، پروتئین کربونیل شده و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام با استفاده از آزمون تحلیل واریانس مکرر (۳*۳) با عامل بین گروهی با هم مقایسه شدند و در صورت معناداری جهت یافتن محل تفاوت­ها از آزمون تعقیبی بانفرونی استفاده گردید. برای تمام آزمون­های آماری، سطح معنی داری برابر با ۰۵/۰ در نظر گرفته شد.

نتایج نشان داد که مکمل بهارنارنج همراه با فعالیت ورزشی موجب کاهش یا افزایش  معنادار آنزیم CAT، غلظت PC و TCA در ورزشکاران واترپلوئیست نشد اما عدم افزایش PC خود نتیجه­ی مثبتی از این مطالعه می­باشد.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.