اثر یک دوره برنامه تمرینی پیلاتس بر آمادگی جسمانی، ترکیب بدنی و افسردگی


در حال بارگذاری
۱۶ آذر ۱۳۹۶
Doc
3MB
140
327 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

اثر یک دوره برنامه تمرینی پیلاتس بر آمادگی جسمانی، ترکیب بدنی و افسردگی دانش آموزان دختر غیرورزشکار دارای اضافه وزن ۱۲ تا ۱۴ ساله

Effect of a Pilates exercise program on physical fitness, body composition and depression in non athlete’s overweight girl students aged 12-14 years 

زمینه و هدف: تمرینات پیلاتس به عنوان یک روش جدید در بهبود آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی شناخته شده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر یک دوره برنامه تمرینی پیلاتس بر آمادگی جسمانی، ترکیب بدنی و افسردگی دانش آموزان دختر غیرورزشکار دارای اضافه وزن ۱۲ تا ۱۴ ساله انجام شده است.

 روش­: تحقیق حاضر نیمه تجربی بود. افراد مورد مطالعه ۳۰ نفر بودند که ۱۵ نفر(با میانگین سنی ۸۲/۰±۰۰/۱۳ سال، وزن ۹۸/۸± ۷۰/۵۰ کیلو گرم و قد ۷۵/۶±  ۴۰/۱۶۳ سانتی متر) به عنوان گروه تجربی ۸ هفته از پروتکل تمرینی پیلاتس استفاده کردند. ۱۰ نفر نیز (با میانگین سنی ۸۲/۰±۱۳ سال، وزن ۶۵/۱۱±۵۰/۵۰ کیلو گرم و قد ۶۸/۷±۸۰/۱۵۹) به عنوان گروه کنترل هیچ تمرینی را انجام ندادند. به منظور گردآوری داده­ها از آزمون های آمادگی جسمانی، ترکیب بدنی و افسردگی استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی، آزمون کولموگراف- اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن توزیع داده­ها، و آزمون t برای تعیین معناداری تفاوت میانگین­ گروه­ها استفاده شد.

یافته­های تحقیق: تحلیل آماری داده­ها نشان داد که یک دوره تمرینات پیلاتس بر استقامت عضلانی، استقامت قلبی- تنفسی، قدرت انعطاف پذیری، هماهنگی، سرعت، چابکی، تعادل، درصد چربی بدن(BF)، تعادل و افسردگی شرکت­کنندگان تأثیر معنادار داشت(۰۵/۰> P). اما تمرینات پیلاتس بر شاخص توده­ی بدن(BMI) گروه تجربی تأثیر معنادار نداشت(۰۵/۰ < P).

نتیجه­گیری: با توجه به نتایج، به نظر می­رسد تمرینات پیلاتس می­تواند به عنوان روشی مفید در بهبود آمادگی جسمانی، ترکیب بدن و کاهش افسردگی در دختران غیرورزشکار دارای اضافه وزن، مورد استفاده قرار گیرد.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.