ارائه متدولوژی مکانیابی تجهیزات کنترلی و نظارتی ITS در جهت کاهش تصادفات


در حال بارگذاری
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
pdf
5.37MB
153
341 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

در سال های اخیر، سازمانهای حمل و نقلی مختلف دنیا، از تانسیل سیسیتم های حمل و نقل هوشمند (ITS) در جهت بهبهود ایمنی در فضاهای مختلف حمل و نقل بهره برده اند. از سوی دیگر ایمنی ترافیک در راههای بین شهری همچنان عامل ایجاد نگرانی استفاده کنندگان از این راههااست. کاهش تصادفات در راههای بین شهری، یکی از اهداف مهم حمل و نقل ملی همه کشورها است، و ITS می تواند یک نقش حیاتی را در این زمینه ایفاکند.

این تحقیق به مطالعه، کارکردهای تکنولوژی زیربنایی ITS، با هدف کاهش تکرار و یا هدف کاهش تکرار و یا شدت تصادفات در راههای برون شهری می­پردازد. هرچند این مطالعه دامنه وسیعی از کارکردهای ITS را در برمی گیرد، اما تمرکز اصلی کار بر روی سیستمهای زیر بنایی کنترلی و نظارتی در راههای بین شهری است که در تقسیم بندی حوزه های ITS تحت عناوینی چون:” جلوگیری از تصادفات و ایمنی” و “مدیریت آب و هوایی جاده”، و سایر حوزه های کنترلی و نظارتی ITS مطرح می­شوند. هدف این پایان نامه ارائه یک مدل مکانیابی برای استقرار تجهیزات مذکور در طول راههای یرون شهری است. مدل حاضر می تواند کمکی برای سازمانهای حمل و نقلی باشد تا بتوان با توجه به بودجه در دسترس، از نصب تجهیزات،  بیشترین کارایی و بهره را در جهت ایمنی، به دست آورد. انگیزه این تحقیق بیشتر، فقدان یک متد سیستماتیک صحیح و عملی برای مکانیابی سیستمهای زیر مجموعه هر یک از حوزه های مذکور است. متدهای علمی، تاکنون بیشتر بر تجارب و قضاوت متخصصان وابسته بوده است.

شناسائی عوامل ایجاد تصادفات جاده ای و انتخاب سیستم های ITS مناسب برای رفع این عوامل، و همچنین شناسائی مکانها قابل نصب آنها از مزاحل مدنظر در این پایان نامه بوده است. در الگوریتم ارائه شده در تحقیق حاضر، با توجه به ویژگی های هر سیستم انتخابی ITS و کارایی آن در جهت ایمنی که به صورت یک ضریب اهمیت نسبی اعمال گشته است و از طرفی با توجه به خصوصیات و سوابق نقاط یک راه بین شهری، همانند فراوانی تصادفات و حجم عبوری، هدف حداکثر کردن کاهش تعداد تصادفات بوده است. برای دستیابی به این هدف، مدلی برای انتخاب سیستمهای مختلف و سپس مکانیابی بهینه آنها در طول محور، با توجه به بودجه محدود در دسترس، ارائه می­شود. الگوریتم نوشته شده از نوع برنامه ریزی خطی اعداد صحیح است.

سرانجام برای روشن ساختن مسئله، مدل برروی یک قطعه ۴۰ کیلومتری از راه بین شهری کرج-چالوس پیاده می شود. مدل ارائه شده، نتایج منطقی را برای انتخاب مکانهای بحرانی همچون، محل عبور عابران پیاده، پلها، قوسها، مناطق مه آلود و .. ارائه می دهد. مدل قابلیت انعطاف پذیری نسبت به شرایط هر محور دیگر و یا تغییر در تعداد و نوع سیستم ها را دارد و از این نظر یک الگوریتم عمومی است.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.