ارائه مدل ارزیابی کلیۀ پارامترهای موثر در اصلاح نقاط و مقاطع حادثه خیز جاده ای در GIS


در حال بارگذاری
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
pdf
84.1MB
241
255 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

تحلیل پارمترهای موثر بر تصادفات از جمله مطالعات بنیادی در زمینۀ بررسی پیرامون اصلاح مقاطع پرحادثه بر اساس این پارامترها می باشد. یکی از محیط هایی که بتوتن حجم داده فراوان در کلیۀ مقاطع شبکه را با سرعت و دقت بالا مورد ارزیابی قرار داد GIS می باشد.

در حال حاضر مشکلاتی در زمینه ی تصادفات جاده ای وجود دارد این است که معیار و مدل قابل قبولی برای بررسی و ارزیابی پارمترهای موثر بر تصادفات وجود ندارد و یا آنقدر کامل نیست نا با استناد به آن بتوانیم به اصلاح مقاطع پر حادثه بپردازیم. به همین منظور تمام سعی پژوهش حاضر این است تا با ارائه مدلی قابل قبول در این زمینه تا حدودی مشکلات موجود بر طرف گشته و با استفاده از محیط GIS بتوانیم از این ابزار قدرتمند در تحلیل نتایج حاصل از مدل استفاده نماییم.

در پژوهش حاضر، پارامترهای موثر بر تصادفات به پنج دسته کلی زیر تقسیم شده است:

-عوامل هندسی مسیر- عوامل انسانی- عوامل وسیله ی نقلیه- شرایط جوی- شرایط محیطی

به دلیل اینکه برای تجزیه و تحلیل عوامل هندسی مسیر نمی توان تنها به آمار موجود اکتفا کرد، بین چندین مدل معتبر ارائه شده در کشورهای مختلف مدل مناسب انتخاب گردیده و با نوشتن برنامه یا به زبان Mathematica ، تحلیل برروی مدل انتخاب شده انجام و در نهایت اولویت بندی پارامترهای هندسی موثر بر وقوع تصادفات برای ایجاد مدل ارزیابی نهایی به مرحلۀ انجام رسید.

سپس با استفاده از امکاناتی که محیط GIS در اختیار ما گذاشت و با استفاده از آمار توصیفی از چهار پارامتر غیر هندسی دیگر، اولویت بندی پارامترهای غیرهندسی موثر بر وقوع تصادفات برای ایجاد مدل ارزیابی کلیه ی پارامترهای موثر بر وقوع تصادفات به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام و ارائه شد. به دلیل اینکه هدف اصلی، بررسی این پارامترها در مقاطع پرحادثه می­باشد، چهار مقطع حادثه خیز محور شناسایی و به مطالعات میدانی پیراون این چهار مقطع پرداخته شد و در نهایت مدلهای ارزیابی کلیه ی پارامترهای موثر بر تصادفات در مقاطع انتخاب شده تهیه و ارائه گشت.

در مرحلۀ بعد مدلهای ارزیابی ارائه شده با واقعیت تست گردید و سرانجام به تحلیل کلیه ی پارامترهای کمی و کیفی با استفاده از آنالیز حساسیت مدلهای ارزیابی پرداخته شد. در نهایت مدلهای ارزیابی کلیه ی پارامترهای GIS پیاده سازی و به تحلیل و تجزیه بر روی میزان تاثیر کلیه ی عوامل ذکر شده و اصلاح آنها برای کاهش تصادفات پرداخته شد.

 

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.