ارائه ‏ی یک روش تحلیلی جدید برای تعیین رفتار پی‏های سطحی مستقر بر خاک مسلح


در حال بارگذاری
۲۰ فروردین ۱۳۹۷
doc
2.18MB
129
2933 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

در این پایان‏ نامه به منظور تحلیل رفتار پی‏های سطحی مستقر بر خاک مسلح از یک روش ساده‏ی فیزیکی مبتنی بر مقاومت مصالح به نام «روش مخروط» استفاده شده است که در واقع به عنوان جایگزینی برای روش‏های حل دقیق که مبتنی بر تئوری الاستودینامیک سه‏بعدی هستند، به‏کار می‏رود. روش مخروط توانایی ترکیب پیچیدگی شرایط خاک‏های لایه‏ای و بررسی چگونگی انتشار امواج در این محیط‏ها را دارا می‏باشد و از دقت مهندسی قابل قبولی برخوردار است.

به منظور مدل‏سازی خاک مسلح با ژئوسل با استفاده از روش مخروط، هر لایه ژئوسل و خاک پرکننده‏ی آن، با استفاده از یک مدل تجربی مرکب مبتنی بر تئوری تنش حلقه مدل‏سازی شد. در این مدل مرکب، خصوصیات ژئوسل و خاک پر‏کننده‏ی آن در نظر گرفته شد و لایه‏ی ژئوسل به صورت یک لایه‏ی همگن مدل‏سازی شد. همچنین تاثیر چند پارامتر روی سختی دینامیکی پی سطحی واقع بر خاک مسلح بررسی شد، از قبیل: خصوصیات هندسی ژئوسل، تعداد لایه‏های آن، تراکم خاک پر‎کننده‏ و همچنین عمق قرارگیری لایه‏ی ژئوسل. متعاقبا ضرایب مربوط به سختی دینامیکی برای درجه‏ی آزادی قائم به ازای هر یک به دست آمد. به طور کلی هر چه بالشتک ژئوسل دارای دیواره‏ی بلند‏تر، حفرات کوچک‏تر و مدول سکانت بیش‏تر باشد نتایج بهتری را به دست می‏دهد. . با افزایش تعداد لایه‏های ژئوسل میزان ضریب سختی فنر و ضریب میرایی و در نتیجه ضریب سختی دینامیکی افزایش می‏یابد. از طرفی هرچه عمق قرارگیری ژئوسل به سطح خاک نزدیک‏تر باشد سختی فنر بیش‏تر و ضریب میرایی کم‏تر خواهد شد. به طور کلی از بین این دو پارامتر‏ مربوط به سختی دینامیکی، نقش ضریب میرایی در بررسی پی مستقر بر خاک مسلح پر‏رنگ‏تر و تعیین‏کننده‏تر بوده است. چرا که یکی از بارز‏ترین ویژگی‏های مصالح ژئوسنتتیکی در خاک، صرف نظر از سختی بیش‏تری که به خاک می‏دهد، درصد میرایی مصالح تشکیل دهنده آن است.

 

فصل ۱-  کلیات و مقدمه 

۱-۱- پیشگفتار

۱-۲- بیان موضوع

۱-۳- ضرورت تحقیق

۱-۴- هدف پژوهش

۱-۵- قلمرو پژوهش

۱-۶- روش انجام پژوهش

۱-۷- ساختار پایان نامه

فصل ۲-  مروری بر تاریخچه‏ی موضوع

۲-۱- مقدمه

۲-۲- مروری بر تاریخچه و مطالعات انجام شده در زمینه‏ی کاربرد ژئوسل

۲-۲-۱- سیستم‏‏های ژئوسل و کاربرد‏ها

۲-۲-۲- مطالعات انجام شده روی ژئوسل

۲-۲-۳- مطالعات انجام شده در زمینه‏ی اندرکنش غشا و پرکننده

۲-۳- مروری بر تاریخچه‏ی توسعه‏ی روش مخروط

۲-۴- خلاصه و جمع‏بندی

فصل ۳-  معرفی مبانی مدل مخروط 

۳-۱- مقدمه

۳-۲- فرضیات در مدل مخروط

۳-۳- تعیین سختی دینامیکی پی سطحی

۳-۳-۱- مدل تک مخروطی

۳-۳-۲- مدل دو مخروطی

۳-۳-۳- پی سطحی واقع بر محیط نیمه بی‏نهایت همگن

۳-۳-۳-۱- مدل مخروط انتقالی

۳-۳-۴- اصلاحات مدل مخروط

۳-۳-۴-۱- سرعت موج

۳-۳-۴-۲- جرم محبوس

۳-۳-۴-۳- ضرایب سختی دینامیکی

۳-۳-۵- در نظر گرفتن میرایی

۳-۳-۶- انعکاس و انکسار موج در ناپیوستگی مصالح در یک مخروط

۳-۳-۶-۱- ضریب انعکاس

۳-۳-۷- پی سطحی واقع بر لایه‏ی مستقر بر نیم‏فضای همگن

۳-۳-۸- پی سطحی واقع بر لایه‏ی مستقر بر بستر صلب

۳-۳-۹- پی سطحی واقع بر نیم فضای چندلایه

۳-۴- خلاصه

فصل ۴-  تحلیل پی سطحی واقع بر خاک مسلح با استفاده از روش مخروط

۴-۱- مقدمه

۴-۲- ارائه‏ی روش تحلیل با استفاده از توده‏ی مخروطی

۴-۲-۱- دیسک مجازی واقع بر سطح مشترک

۴-۲-۲- تشکیل ماتریس سختی دینامیکی

۴-۲-۲-۱- حرکت انتقالی

۴-۲-۳- ارزیابی دقت روش مخروط

۴-۳- لایه‏ی مسلح‏کننده

۴-۳-۱- مصالح سازنده‏ی ژئوسل

۴-۴- مدل‏سازی لایه‏ی ژئوسل به‏صورت خاک معادل

۴-۴-۱- در نظر گرفتن میرایی مصالح ژئوسل در مدل‏سازی

۴-۵- طرح مسئله و ارزیابی آن

۴-۵-۱- حالت خاک غیرمسلح

۴-۵-۲- حالت خاک مسلح با یک لایه‏ ژئوسل

۴-۵-۳- مقایسه و ارزیابی

۴-۶- خلاصه

فصل ۵-  مطالعات پارامتریک

۵-۱- مقدمه

۵-۲- تعیین عمق بهینه‏ی قرارگیری اولین لایه‏ی ژئوسل

۵-۳- بررسی اثر ارتفاع ژئوسل

۵-۴- بررسی اثر نسبت ابعادی ژئوسل

۵-۵- بررسی اثر میرایی مصالح ژئوسل

۵-۶- بررسی اثر سختی مصالح ژئوسل

۵-۷- بررسی اثر تراکم خاک پر‏کننده

۵-۸- تعیین حد فاصل بهینه بین لایه‏های ژئوسل در خاک

۵-۹- بررسی اثر افزایش تعداد لایه‏های ژئوسل

۵-۱۰- خلاصه

فصل ۶-  جمع‏ بندی، نتیجه‏ گیری و پیشنهادات

۶-۱- جمع ‏بندی

۶-۲- نتیجه‏ گیری

۶-۳- پیشنهادات برای کارهای آینده

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.