ارزیابی اقتصادی احداث و نگهداری راههای روستایی


در حال بارگذاری
۳۱ فروردین ۱۳۹۷
pdf
1.12MB
221
149 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

بر اساس اصول عدالت محوری و مساوات ، توسعه پایدار روستایی اجتناب ناپذیر است . برای نیل به این اهداف یکی از عوامل زیر بنایی برای این توسعه پایدار روستای احداث و نگهداری راههای روستایی است. که نتیجه آن اثرات قابل توجهی در رشد اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی در کشورهای د ر حال توسعه دارد .

هدف از این پایان نا مه ار ائه ر وشهای متعددی با استفاده از ادبیات علمی موجود ( کتابها ، گزارشات ،تجربیات جهانی و داخلی) در زمینه ارزیابی اقتصادی ، اصول و مبانی این نوع ارزیابی ها و روشهای کاربرد آنها و فنون تحلیلی مورد استفاده در احداث و نگهداری راههای روستایی صورت گیرد. در این تحقیق ابتدا ، شناخت اولیه ای از روشهای ارزیابی که شرح داده شده ، و سپس جمع آوری اطلاعات از مشاهدات میدانی انجام شده ، به تدوین مدل مناسبی جهت ارز یابی فنی و اقتصادی احداث و نگهداری راههای روستایی پرداخته شده است .

آنگاه در این پایان نامه ضمن بررسی مدل های مختلف به مدل بهینه جهت ارزیابی ارایه شده و سپس بر اساس آن ارزیابی فنی اقتصادی صورت گرفته است. مدل های فنی – اقتصادی (۴-HDM) که به طور خاص برای راه های غیر آسفالته طراحی نشده اند به ورودی هایی نیاز دارند که جمع آوری آنها در شبکه های گسترده دارای سطوح ترافیک پای ین غیرعملی می باشد . مدل تصمیم گیری اقتصادی راه (RED) ارزیابی پروژه های نگهداری و بهسازی را با استفاده از روش مازاد مصرف کننده انجام می دهد که در آن منافع کاربران راه و مصرف کنندگان به دلیل کاهش هزینه های حمل و نقل اندازه گیری می شود.

تحلیل منافع – هزینه ها (CBA) تا حد امکان هزینه ها و منافع سیاست گذاری یا کار اجرای مشخصی را اندازه گیری می کند . از آنحا که منافع هزینه سیاست ها یا کار های اجرایی موضوعی مالی است ، در روش منافع – هزینه ها تحلیل نیز بر اساس اندازه گیری منافع بر حسب واحد پول انجام می شود.

روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP)) در هر تصمیم گیری فضای تصمیم سازی به صورت پیوسته یا گسسته تقسیم نمود . و هر کدام ممکن است تک معیاره یا چند معیاره باشد . بعلاوه این معیارها می توانند به صورتهای کمی ، کیفی و یا تلفیقی از هر دو (در حالت چند معیاره ) باشند که در هر یک از حالتها نحوه تصمیم گیری متفاوت است .

فصل اول : کلیات و تعریف مساله

۱-۱مقدمه

۲-۱ . تعریف مساله

۳-۱ .ضرورت ، وظایف ، اهداف تحقیق

۱-۳-۱ . ضرورت

۲-۳-۱.وظایف

۳-۳-۱.اهداف

فصل دوم : کاوش در متون

۱-۲ . پیشینه تحقیق

۱-۱-۲.تحلیل تصمیم برای ایجاد راههای کم رفت و آمد ، پایان نامه کار شناسی ارشد دانشگاه شریف

۲-۱-۲ . تاثیر راههای روستایی در کاهش فقر

۳-۱-۲ . اسناد و گزارشهای موجود در دانشگاه تربیت مدرس

۴-۱-۲ . پروژه های اتمام یافته و در دست اقدام پژوهشکده حمل و نقل

۵-۱-۲ . مطالعات ، گزارشها و دستورالعملهای ادارات راه روستایی و اداره کل ستادی

۶-۱-۲ . مطالعات و دستورالعملهای کشورهای در حال توسعه و سازمانهای بین المللی

۷-۱-۲ . چند نتیجه از مطالعات و تجربیات دیگر کشورها

فصل سوم : متدلوژی و روش تحقیق .

۱-۳ . روش تحقیق

فصل چهارم : معرفی روشهای ارزیابی اقتصادی احداث راههای روستایی توسط پژوهشگران

۱-۴.مقدمه

۲-۴ . تعریف راه روستایی از دیدگاه مراجع مختلف

۳-۴.روش مدل های فنی- اقتصادی HDM

۴-۴ . مدل تصمیم گیریRED

۵-۴ نرم افزار RED

۶-۴.تحلیل منافع – هزینه ها

۷-۴ .روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

فصل پنجم : معرفی معیارها در ارزیابی اقتصادی احداث راههای روستایی

۱-۵ .مقدمه

۲-۵ . شرائط آب و هوائی

۳-۵.طبقه بندی راه روستایی (عوارض طبیعی )

۴-۵ .ترافیک و میزان تردد

۵-۵ .جمعیت ساکن در نواحی روستایی

۶-۵ .مساحت استان

۷-۵ . سهم استان در تولید محصول ناخالص ملی در بخش کشاورزی وماهیگیری (GDPR)

فصل ششم : مبانی مدل مورد نظر و انتخاب نوع مدل

۱-۶ .انتخاب مدل

۲-۶ .روش تحلیل سلسله مراتبی

۳-۶ .ایجاد ساختار درختی پارامترها و رسم نمودارAHP

۴-۶ .مقایسه زوج به زوج پارامترها با هم

۵-۶ .بررسی میزان سازگاری پاسخهای کارشناسان خبره

۶-۶ .محاسبه وزن درفرایند تحلیل سلسله مراتبی

فصل هفتم : معرفی نرم افزار و کاربرد آن و تحلیل حساسیت

۱-۷.نرم افزارCE

۲-۷. تحلیل حساسیت

۳-۷ . تحلیل حساسیت معیار های منافع

۴-۷. تحلیل حساسیت معیارها و زیر معیارهای هزینه

۵-۷. تحلیل حساسیت منافع و هزینه

۶-۷ . تلفیق تحلیل ساسله مراتبی با برنامه ریزی خطی

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.