ارزیابی آسیب پذیری و مقاوم سازی اجزای غیر سازه ای در بیمارستانها


در حال بارگذاری
۳۱ فروردین ۱۳۹۷
pdf
165
3.03MB
201 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

در ساختمان بیمارستان قسمت عمده سرمایه گذاری متوجه اجزای غیر سازه ای است. این اجزاء شامل اجزای معماری، تأسیسات مکانیکی و برقی و شریانهای حیاتی و محتویات داخل ساختمان است.

در کشور ما سالهاست که توجه خاصی به بهسازی سازه ای بیمارستانها شده است اما به جرأت می توان گفت در هیچ گونه تمهیدی در جهت مقاوم سازی و بهسازی اجزای غیرسازه ای در بیمارستانها انجام نشده است. در دستورالعمل بهسازی نیز بطور خاص روی این موضوع تمرکز نگردیده است. ارزیابی آسیب پذیری اجزای غیرسازه ای در سه سطح بالقوه پیش گیری از بلایا به شرح زیر انجام می شود:

الف-ایمنی جانبی

ب-امنیت مالی

ج-حفظ عملکرد

در حال حاضر با استفاده از آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله ایران اجزای سازه ای با در نظر گرفتن نیروی جانبی بیشتر سازه های غیر مقاوم در برابر زلزله را بهسازی میشود. سعی گردیده است که مقاوم سازی در بازه مناسبی از سطح خطر زلزله اجزای غیر سازه ای تحت زلزله طرح تعیین گردد.

فصل اول: کلیات

کلیات

فصل دوم

تعریف کلی اجزای غیرسازه ای روش

روش دوم

نتیجه

تعریف ناسازه ها مطابق آیین نامه

اهمیت اجزای غیر سازه ای

مخاطرات

فصل سوم: رفتار ناسازه ها در هنگام زلزله

تعریف

دیوارهای غیر سازه ای

نماها و نازک کاریها

دیوارهای بنایی

رفتار ستون کوتاه

سقف های آویخته

پنجره ها

اندودها و کاشی ها

فصل چهارم: آسیبهای وارده به اجزاء غیر سازه ای

ملاحضات طراحی مقاوم تجهیزات برقی و مکانیکی

آسیبهای وارده به اجزاء غیرسازه ای

فلوچارت بهسازی اجزای غیرسازه ای

فصل پنجم: روش آیین نامه های مختلف در مورد اجزای غیر سازه ای

آیین نامه ۲۸۰۰ ایران در مورد اجزای غیر سازه ای

آئین نامه راهنمای خدمات سه گانه (Tri-Service)

روش طراحی اساسی تنش های مجاز سال ۱۹۹۴ UBC

۱۹۹۷ UBC مقررات طراحی نیرو براساس مقاومت

مثال طراحی

مثالی با استفاده از روش ۹۷UBC

فصل ششم: ارزیابی آسیب پذیری اجزای غیر سازه ای

تعیین سیستم های بحرانی و تجهیزات بحرانی

درجه بندی خطر

روش های مقاوم سازی و گزینه های کاهش اثرات زلزله

بکارگیری اولویت ها

هزینه تخمین زده شده برای بکارگیری گزینه های کاهش اثرات

ارزیابی اجزای غیرسازه ای معماری

ارزیابی آسیب پذیری سیستم

فصل هفتم: ارزیابی عملکرد بیمارستان و توصیه ها

ارزیابی عملکرد

مقایسه با ماتریس استاندارد پذیرش خطر

کارایی مورد نطر برای بیمارستان بعد از بکارگیری توصیه ها

فصل هشتم: روش های تحلیل

سیاهه (صورت موجودی)، بازرسی و ارزیابی

ارزیابی امکانات اولیه و تجهیزات

گامهای انجام ارزیابی آسیب پذیری اجزای غیر سازه ای

روش غربالگری

روش غربال سریع بصری

جدول نمونه آسیب پذیری مبدلها

جدول آسیب پذیری تابلوی فرمان برق

جدول آسیب پذیری تابلوی توزیع برق و جعبه تقسیم

جدول آسیب پذیری باطریها و قفسه های آن

جدول آسیب پذیری ژانراتورها

جدول آسیب پذیری تجهیزات کنترل ارتباطات

جدول آسیب پذیری تجهیزات طی

جدول آسیب پذیری پمپها

جدول آسیب پذیری دستگاه تراکم هوا و خلاء ساز

جدول آسیب پذیری مخازن روی پایه ها و دیوارها بتنی

جدول آسیب پذیری مخازن افقی

جدول آسیب پذیری مخزن مهار شده قائم

جد.ل آسیب پذیری وسایل اطفای حریق

فصل نهم: راه کارهای اصلی در کاهش خسارات

الف- کاهش خسارات در خدمات اصلی

ب-کاهش خسارت در عناصر معماری

ج- کاهش خسارت وارده به نازک کاریها و تجهیزات

ملاحضات ویژه مربوط تجهیزات و نحوه نصب آنها و سایر اجزای غیر سازه ای

فصل دهم: روشهای مقاوم سازی

کاهش آسیب پذیری اجزای غیر سازه ای

مشروح روشهای مقاوم سازی

۱-تغییر محل جزء غیر سازه ای

۲-جابجایی جزء غیر سازه ای

۳-محدود کردن حرکت برای بعضی از اجزاء

۴-مهار جزء غیر سازه ای

۵-قلاب کردن

۶-مهار با تسمه و نوار

۷-استفاده از مفاصل انعطاف پذیر

۸-استفاده از تکیه گاههای در محلهای مناسب

۹-جایگزینی جزئیات خطرناک

۱۰-اصلاح

۱۱-جداسازی از تکیه گاه با وسایل جداسازی

۱۲-تسلیح

۱۳-داشتن اجزاء و مواد اضافه دیگر

۱۴-پاسخ سریع و آماده سازی

۱۵-بهبود ایمنی اتاقهای عمل

۱۶-توسعه سیستم زنجیره ای کردن تخت و سایر وسایل نزدک آن

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.