ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) انتقال آب بین حوزه ای (مطالعه موردی: آبرسانی از سد کوچری به سرشاخه های قمرود)


در حال بارگذاری
۲۲ فروردین ۱۳۹۷
doc
4.56MB
102
221 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

کمبود منابع آبی و کیفیت نامناسب آب شرب شهر قم با توجه به پیش­بینی گرمتر شدن اقلیم و افزایش بیرویه جمعیت و همچنین عدم وجود منبع آبی قابل اتکا در محدوده این استان، ضرورت انجام طرح انتقال آب مورد نیاز شهر قم از سرشاخه­های غربی دز به قمرود را آشکار می­سازد.

در این تحقیق، با جمع­آوری داده­ها و اطلاعات و انجام مطالعات کتابخانه­ای و میدانی، وضعیت موجود محیط­ زیست منطقه بررسی و به منظور بررسی آثار و پیامدهای مثبت و منفی در فازهای اجرایی و بهره­برداری از پروژه بر محیط­زیست محدوده مطالعات، کلیه فعالیت­ها در هر دو فاز شناسایی و ارزیابی اثرات زیست ­محیطی (EIA) این طرح صورت پذیرفته است. جهت انجام ارزیابی اثرات زیست­محیطی (EIA) این طرح از روش ماتریس ایرانی استفاده شده و ماتریس ارزیابی اثرات طرح تشکیل و اثرات و پیامدهای عمده مثبت و منفی تجزیه وتحلیل شده و با ترسیم نمودار، درصد فراوانی آن­ها بررسی می­شود. نتایج مطالعه نشان می­دهد که پروژه بدون نیاز به راهکارهای اصلاحی و طرح­های بهسازی تایید می­گردد.

فصل اول: مقدمه

۱-۱- مقدمه

۱-۲- اهمیت ارزیابی اثرات زیست‌محیطی

۱-۳- مفهوم ارزیابی اثرات زیست‌محیطی

۱-۴- مفهوم انتقال بین حوزه­ای آب

فصل دوم: سوابق مطالعاتی

۲-۱- پیشینه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در جهان

۲-۲- پیشینه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در ایران

۲-۳- طرح­های انتقال بین حوزه­ای آب در ایران و جهان

۲-۳-۱- طرح­های انتقال آب بین حوزه­ای داخلی

۲-۳-۲- طرح­های انتقال آب بین حوزه­ای خارجی

۲-۴- سوابق مطالعاتی طرح­های انتقال آب و ارزیابی زیست­محیطی آن­ها در ایران و جهان

فصل سوم: مواد و روش­ها

۳-۱- اهداف، نیازها و ضرورت­های طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم

۳-۲- قوانین، مقررات و آیین­نامه ­های زیست­ محیطی مرتبط با طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم

۳-۲-۱- قوانین و مقررات

۳-۲-۲- آیین نامه ­ها

۳-۲-۳- معیارهای یونسکو در مورد طرح­های انتقال آب بین حوزه­ای

۳-۳- موقیت مکانی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم

۳-۴- مشخصه­های مکانی و فنی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم

۳-۵- ضرورت انجام ارزیابی اثرات زیست­محیطی طرح انتقال آب از سد کوچری به قم

۳-۶- انتخاب روش ارزیابی

۳-۶-۱- ماتریس ایرانی

۳-۷- تعیین محدوده­های مطالعاتی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم

۳-۸- وضعیت موجود محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی در طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم

۳-۹- وضعیت موجود محیط­زیست بیولوژیکی در طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم

۳-۱۰- وضعیت موجود محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی در طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم

۳-۱۰-۱- ویژگی­های جمعیتی

۳-۱۰-۲- آثار تاریخی و وضعیت گردشگری

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج

۴-۱- بررسی اثرات طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی

۴-۱-۱- اثرات به وجود آمده در صورت عدم اجرای طرح بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی

۴-۱-۲- اثرات به وجود آمده در صورت اجرای طرح بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی

۴-۲- بررسی اثرات طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم بر محیط­زیست بیولوژیکی

۴-۲-۱- اثرات به وجود آمده در صورت عدم اجرای طرح بر محیط­زیست بیولوژیکی

۴-۲-۲- اثرات به وجود آمده در صورت اجرای طرح بر محیط­زیست بیولوژیکی

۴-۳- بررسی اثرات طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم بر محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی

۴-۳-۱- اثرات به وجود آمده در صورت عدم اجرای طرح بر محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی

۴-۳-۲- اثرات به وجود آمده در صورت اجرای طرح بر محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی

۴-۳-۲-۱- اثرات به وجود آمده در صورت اجرای طرح بر محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی در مرحله اجرایی

۴-۳-۲-۲- اثرات به وجود آمده در صورت اجرای طرح بر محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی در مرحله بهره­ برداری

۴-۴-ماتریس ارزیابی اثرات زیست­محیطی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم

۴-۵- تجزیه و تحلیل اثرات و جمع بندی نتایج ماتریس

۴-۵-۱- تجزیه و تحلیل اثرات و پیامد‌ها در مرحله اجرایی

۴-۵-۲- تجزیه و تحلیل اثرات و پیامد‌ها در مرحله بهره­برداری

۴-۵-۳- جمع بندی نتایج ماتریس

فصل پنجم: نتیجه ­گیری

۵-۱- نتیجه­ گیری

۵-۲- راهکارهای کاهش اثرات بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی

۵-۲-۱- راهکارهای کاهش اثرات بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی در مرحله اجرایی

۵-۲-۲- راهکارهای کاهش اثرات بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی در مرحله بهره­برداری

۵-۳- راهکارهای کاهش اثرات بر محیط­زیست بیولوژِکی

۵-۴- راهکارهای کاهش اثرات بر محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی

۵-۴-۱- راهکارهای کاهش اثرات بر محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی در مرحله اجرایی

۵-۴-۲- راهکارهای کاهش اثرات بر محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی در مرحله بهره برداری

۵-۵- پایش زیست­محیطی

۵-۵-۱- پایش محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی

۵-۵-۲- پایش محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی

۵-۶- مدیریت زیست­محیطی

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.