ارزیابی بکارگیری سیستم های هوشمند حمل و نقل در مدیریت حوادث جاده ای


در حال بارگذاری
۳۱ فروردین ۱۳۹۷
pdf
9.26MB
206
216 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

مساله حوادث جاده ای به یکی از معضلات اساسی حمل و نقل در سطح جهان بدل شده است. ایران نیز با دارا بودن بیش از ۲۷۰۰۰ نفر کشته در سال یکی تلفات جاده ای را در سطح جهان دارا میباشد. در کشورهای پیشرفته جهان جهت کاهش میزان تلفات حوادث و به تبع آن خسارات ناشی از آن، همزمان با ایجاد سیستم مدیریت حوادث آنرا با سیستم های هوشمند حمل و نقل (ITS) تجهیز نموده اند و بدینوسیله بر میزان شاخصهای کارایی آن افزوده اند.

در این پایان نامه پس از طرح مساله ضمن بررسی ضرورت پرداختن به مساله، نگاهی به کارهای مشابه صورت پذیرفته در سطح دیگر کشورهای جهان داریم تا بدینوسیله با بهره گیری از تجربیات موفق دیگر کشورهای جهان پیرامون مدیریت حوادث جاده ای، زمینه را برای انجام مطالعات کاهش تلفات جاده ای در ایران فراهم آوریم.

تعیین شاخص های کارایی مدیریت حوادث جاده ای از مهمترین سوالات مطروحه در این پایان نامه می باشد که بدان پرداخته می شود و در ادامه ابزارهای گوناگون سامانه هوشمند حمل و نقل و میزان تاثیرات بکارگیری آنها را بر سیستم مدیریت حوادث جاده ای بررسی می نماییم.

ارایه مدل پیشنهادی با هدف ارزیابی تاثیرات سامانه هوشمند حمل و نقل بر مدیریت حوادث جاده ای صورت پذیرفته است و نتایج آن به عنوان معیار انتخاب ابزارهای مناسب در جهت بکارگیری در هرمرحله از مدیریت حوادث جاده ای بکار برده میشود. تحلیل مدل ارایه شده توسط نرم افزارLINGO صورت پذیرفته است. در پایان نیز با ارایه نتیجه گیری پیرامون نتایج مطالعه صورت پذیرفته پیشنهادهایی در جهت ارتقای مدیریت حوادث جاده ای در کشور ارایه گردیده است.

مقدمه

۱-کلیات

۱-۱-تعریف کلی مساله

۲-۱-نیاز به مطالعه در مورد مساله

۱-۲-۱-افزایش ایمنی در حمل و نقل جاده ای

۲-۲-۱-کاهش زمانهای تاخیر ناشی از تصادفات

۳-۱-اهداف و فرض ها

۴-۱-محدودیت ها و چهارچوب پروژه

۵-۱-مروری بر مطالب ارائه شده

۲-کاوش در متون

۱-۲-ارزیابی استراتژیهای مدیریت حوادث

۲-۲-ارزیابی پیاده سازی برنامه (FIRST)

۳-۲-هندبوک آزاد راه­های آمریکا

۴-۲-سیستم های هوشمند حمل و نقل در مدیریت حوادث جاده ای

۵-۲-برنامه Navigator

۶-۲-برنامه PENN-LINCOLN PARKING

۷-۲-نتیجه گیری

۳-روش تحقیق

۱-۳-موضوعات مورد بحث در رساله

۱-۱-۳-تعاریف کلی مدیریت و معیارهای کارایی آن

۲-۱-۳-تعاریف سیستم های هوشمند حمل و نقل و تاثیرات آن بر معیارهای کارائی سیستم مدیریت حوادث

۳-۱-۳-ابزارهای گوناگون سیستم های هوشمند حمل و نقل

۴-۳-۱-ارائه مدل

۲-۳-روش تحقیق

۳-۳-روابط ریاضی

۴-۳-نرم افزار مورد استفاده

۴-جمع آوری اطلاعات

۱-۴-مقدمه

۲-۵-تعریف حادثه

۱-۲-۵-انواع حوادث

۲-۲-۵-لزوم وجود طبقه بندی در انواع حوادث

۳-۲-۵-ضرورت پرداختن به موضوع مدیریت حوادث

۴-۲-۵-تعریف مدیریت حادثه

۵-۲-۵-فعالیت های مدیریت حوادث

۶-۲-۵-نقش ها و مسئولیت ها

۷-۲-۵-منافع برنامه مدیریت حوادث

۳-۵-روشهای عملیاتی و فنی بهبود برنامه مدیریت حوادث

۱-۳-۵-آگاهی از بروز حادثه

۲-۳-۵-تایید

۳-۳-۵-مرحله پاسخ (رسیدگی)

۴-۳-۵-مدیریت صحنه حادثه

۵-۳-۵-مدیریت ترافیک

۶-۳-۵-پاکسازی

۶-سیستم های هوشمند حمل و نقل (ITS)

۱-۶-تعریف سیستم های هوشمند حمل و نقل (ITS)

۲-۶-محدودهکاربردهای ITS

۱-۲-۶-بهبود امنیت و ایمنی [۲۹]

۲-۲-۶-خدمات ITS در کمک به بهبود ترافیک

۳-۲-۶-بهبود معیارهای راحتی

۳-۶-فرضیات

۱-۳-۶-فناوری های مورد استفاده

۲-۳-۶-معیارهای کلیدی

۳-۳-۶-هماهنگ سازی

۴-۶-سامانه مدیریت ترافیک پیشرفته ATMS

۱-۴-۶-مدیریت آزادراه ها و بزرگ راه­ها

۲-۴-۶-مدیریت تقاضا

۳-۴-۶-اعمال قانون

۵-۶-AITS درون خودرو

۱-۵-۶-تجهیزات زیر بنایی برپایه AITS

۲-۵-۶-مسیر یابی و هدایت خودکار

۶-۶-سامانه کنترل عملکرد اتوموبیل تجاری

۷-۶-سامانه های ایمنی

۸-۶-سامانه پرداخت الکترونیکی

۹-۶-معماری ITS

۱۰-۶-منافع و هزینه های ناشی از ITS در مدیریت حوادث جاده ای

۱-۱۰-۶-ابزارهای مورد بررسی

۲-۱۰-۶-هزینه های ابزارITS

۱۲-۶-شاخص های مطلوبیت مدیریت حوادث جاده ای

۱-۱۲-۶-ایمنی

۲-۱۲-۶-تسهیل در حرکت

۳-۱۲-۶-سودمندی (بهره وری)

۴-۱۲-۶-حفظ محیط زیست و صرفه جویی در مصرف سوخت

۵-۱۲-۶-رضایت استفاده کنندگان

۱۳-۶-تاثیر استفاده از ITS بر معیارهای کارایی سیستم

۱-۱۳-۶-اطلاع از وقوع حادثه و شناسایی

۲-۱۳-۶-اطلاع رسانی به رانندگان

۴-۱۳-۶-رسیدگی (پاسخ)

۵-۱۳-۶-نقش مرکز عملیات ترافیک

۷-ارزیابی بکارگیری ITS در مدیریت حوادث جاده ای

۱-۷-مقدمه

۲-۷-مراحل حل مسئله ارزیابی بکارگیری ITS بر مدیریت حوادث

۳-۷-معیارهای کارایی سیستم مدیریت حوادث جاده ای

۴-۷-تعیین منافع حاصل از بکارگیری هر یک از ابزارها بر معیار کارایی

۵-۷-تعیین منافع و تاثیرات ابزارهای ITS مورد استفاده

۶-۷-تعیین هزینه های ناشی از بکارگیری ابزارهای گوناگون ITS

۷-۷-تحلیل گزینه بر اساس روش برنامه ریزی خطی

۸- مطالعه موردی

۱-۸-مقدمه

۲-۸-فرضهای مساله

۹-نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۹-نتیجه گیری

۲-۹-پیشنهادات

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.