ارزیابی رفتار لوله های مدفون در خاک (شبکه فاضلاب شهری) بر اثر زلزله


در حال بارگذاری
۲۲ فروردین ۱۳۹۷
doc
38.4MB
151
270 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

ایران کشوری زلزله خیز می‌باشد یکی از سیستم‌های که در اثر وقوع زلزله آسیب می‌بیند شبکه فاضلاب شهری می‌باشد. در این تحقیق سعی شده به بررسی آسیب‌های وارده بر شبکه فاضلاب شهری به صورت موردی شبکه شهر بروجن مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل اول این تحقیق تعاریف شبکه از جمله شریانهای شبکه فاضلاب و اصلاحات مربوط به آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل دوم این تحقیق به بررسی عملکرد شبکه‌های خطوط لوله مدفون از زلزله گذشته و نیز بررسی تحقیقات صورت گرفته در خصوص روابط حاکم بر آسیب پذیری می‌پردازیم نیز تعدادی از این روابط مورد بررسی قرار می‌دهیم. در فصل سوم این تحقیق به بررسی جامعه آماری روش‌های مورد استفاده در این تحقیق و معرفی نرم افزار مورد استفاده می‌پردازیم. در فصل چهارم به تحلیل داده‌های نتایج خروجی می‌پردازیم. نتایج حاصل این تحقیق شامل نقشه‌های خروجی نرم افزار GIS می‌باشد که آسیب‌های داده را به صورت کامل واضح و کاربردی نشان می‌دهند. در پایان پیشنهادهای جهت استفاده از این نتایج توسط محققان و مسئولان بویژه ستاد بحران ارائه شده است.

فصل اول « طرح مسئله »

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بیان مسئله

۱-۳- اهداف تحقیق

۱-۴- تعریف واژه‌ها و مفاهیم پیش نیاز

۱-۴-۱- اصطلاحات مربوط به شبکه‌ی جمع آوری فاضلاب

۱-۴-۲- اصطلاحات مربوط به آسیب پذیری شبکه‌ی جمع آوری فاضلاب تحت اثر زلزله

۱-۴-۳- اصطلاحات مربوط به زمین لرزه

فصل دوم « مروری بر ادبیات موضوع »

۲-۱- مروری بر عملکرد شبکه‌های خطوط لوله مدفون در زلزله‌های پیشین

۲-۲- عوامل موثر بر آسیب دیدگی خطوط لوله تحت اثر زلزله

۲-۲-۱- عوامل مربوط به زمین لرزه در آسیب پذیری شبکه‌های خطوط لوله‌ی مدفون تحت اثر زلزله

۲-۲-۲- عوامل مربوط به خاک محل در آسیب پذیری شبکه‌های خطوط لوله‌ی مدفون تحت اثر زلزله

۲-۳- روش‌های بررسی رفتار لرزه ای خطوط لوله

۳-۳- بررسی لرزه ای سیستم خاک – لوله برای لوله‌های مدفون پیوسته

۲-۴- خطوط لوله مدفون دارای خم تحت اثر انتشار امواج

فصل سوم « روش تحقیق »

۳-۱- روش و طرح تحقیق

۳-۱-۱- بررسی مدل آسیب پذیری لرزه ای خطوط لوله مدفون(hazus.sr2)

۳-۱-۲- روش شاخص آسیب پذیریv.i

۳-۲- روش تجزیه و تحلیل داده ها

۳-۳- جامعه آماری

۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری و حجم نمونه

۲-۴-۳- نقشه شبکه فاضلاب شهر

فصل چهارم « تجزیه و تحلیل داده‌ها و نتایج »

۴-۱-توصیف متغیر‌ها

۴-۲- بررسی فرضیه‌های تحقیق و ارائه نتایج

فصل پنجم « بحث و نتیجه گیری »

۵-۱- تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق

۵-۲- بحث و نتیجه گیری

۵-۳- پیشنهاد‌های برگرفته از یافته‌های پژوهش

۵-۴- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های بعدی

 

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.