ارزیابی ریسک و مدیریت بحران زلزله در بافتهای فرسوده شهری، با استفاده از GIS (مطالعه موردی شهر شهرکرد)


در حال بارگذاری
۲۲ فروردین ۱۳۹۷
doc
3.66MB
99
252 بازدید
۱۲۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

گسترش خسارات ویرانگر ناشی از حوادث غیر مترقبه خصوصاً زلزله در دهه­های اخیر، مهندسین زلزله و مدیران شهری را به یافتن راه­کارهایی جهت کاهش آثار ناشی از زلزله‌ها وادار نموده است. از اقدامات ضروری که می‌تواند نقش اساسی در کاهش زیان­ها داشته باشد توجه به الگوهای شهرسازی و مسیرهای دسترسی با در نظر گرفتن معیارهای مدیریت بحران می­باشد. امروزه با توجه به روند روبه رشد جمعیت و تراکم جمعیت در مناطق شهری و لزوم ایجاد مناطق امن در شهرها خصوصاً شهرهای پرجمعیت و مستعد از نظر زلزله‌خیزی، لزوم نگرشی همه جانبه و فراگیر به حوادث طبیعی و فجایع ناشی از بروز آنها بیش از پیش جلوه نموده است. یکی از شهرهایی که با این مشکل روبرو است شهر شهرکرد است. این شهر به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و قرارگرفتن در بین رشته کوههای زاگرس و وجود مسیل­ها و رودخانه­ها در داخل آن از یک طرف و قرارگرفتن در حریم گسل­های رخ شمالی و رخ جنوبی و در محدوده گسل‌های فراوان دیگر دارای آسیب­پذیری فراوان در برابر بلایای طبیعی می­باشد. مورد دیگری که سبب تشدید آسیب­پذیری  این شهر می­باشد و مشکلات را در برابر حوادث دو چندان می­کند بافت فرسوده­ی شهری شهرکرد می­باشد. این پژوهش سعی دارد با بررسی میدانی، فرایند توانمندسازی مدیریت بحران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در جهت کاهش اثرات بلایای طبیعی با تاکید بر بافت فرسوده شهر شهرکردگام بردارد. در این خصوص شاخص‌هایی همچون نوع مصالح، قدمت ساختمان‌ها، تعداد طبقات، مساحت قطعات و ارتفاع بررسی شده‌اند. ابتدا هریک از شاخص‌ها به صورت مجزا و بر اساس نظرات کارشناسی وزن‌دهی شده و سپس این لایه‌ها در محیط نرم‌افزاری Idrisi بر اساس روش AHP در ماتریس مقایسه دوتایی وزن‌دهی شدند و وزن نهایی هریک از شاخص‌ها تعیین و سپس بمنظور بدست آوردن نقشه نهایی آسیب‌پذیری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی لایه‌ها با هم ترکیب شده که نشان داد در مجموع  ۹۳/۵۶ درصد  بافت مورد مطالعه بر اساس شاخص‌های انتخابی دارای آسیب‌پذیری متوسط به بالا می‌باشد.

فصل اول « کلیات »

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق

۱-۳- اهداف پژوهش

۱-۳-۱- هدف فرعی

۱-۳-۲- اهداف کاربردی

۱-۴- سوالات و فرضیه ها

۱-۴-۱- سوالات تحقیق

۱-۴-۲- فرضیات تحقیق

۱-۵- چارچوب پایان نامه

۱-۶- جمع بندی کلی تحقیق

فصل دوم « ادبیات و مستندات »

۲-۱- تعریف مفاهیم

۲-۱-۱- مدیریت بحران

۲-۱-۲- بحران

۲-۱-۳- بافت فرسوده

۲-۱-۴- بافت

۲-۱-۵- GIS یا سیستم اطلاعات جغرافیایی

۲-۲- اهمیت GIS در مدیریت بحران

۲-۳- پیشینه تحقیق

۲-۴- مبانی نظری

۲-۴-۱- دیدگاه سنتی

۲-۴-۲- دیدگاه قانون طبیعی

۲-۴-۳- دیدگاه تعاملی

۲-۵- الگوهای مدیریت بحران

۲-۶- لزوم شناسایی بافت­های فرسوده شهری

۲-۷- GIS در بافت فرسوده

۲-۸- دیدگاه‌های مداخله در بافت­های فرسوده شهری

۲-۸-۱- مداخله در بافت­های فرسوده شهری از دیدگاه کالبدی

۲-۸-۲- مداخله در بافت­های فرسوده شهری از دیدگاه اجتماعی

۲-۸-۳- مداخله در بافت­های فرسوده شهری از دیدگاه اقتصادی

۲-۹- ضرورت توجه به بافت­های کهن شهری

۲-۱۰- بافت فرسوده شهری

۲-۱۱- نگرش­های مختلف نسبت به بافت فرسوده و نوسازی و بهسازی شهری

۲-۱۲- ادبیات تحقیق

۲-۱۲-۱- نقاط قوت بافت­های فرسوده

۲-۱۲-۱-۱- تأمین زمین مورد نیاز

۲-۱۲-۱-۲- قدرت جذب نقدینگی و سرمایه­های سرگردان

۲-۱۲-۱-۳- تناسب امکانات و تسهیلات شهری

۲-۱۲-۱-۴- اصلاح شبکه معابر و تأمین نیازهای شهری

۲-۱۲-۲- مهمترین ویژگی بافت­های فرسوده شهری

۲-۱۲-۳- مهمترین دلایل گسترش توسعه فرسودگی

فصل سوم « مواد و روش‌ها »

۳-۱- روش کلی تحقیق

۳-۲- مدل مفهومی روش اجرای تحقیق

۳-۳- منطقه مورد مطالعه

۳-۳-۱- موقعیت جغرافیایی و مرزهای استان

۳-۳-۲- شهر شهرکرد

۳-۳-۳- جغرافیای طبیعی و اقلیم شهرکرد

۳-۳-۴- وضعیت اجتماعی و اقتصادی شهرکرد

۳-۵- متغییرهای مورد بررسی

۳-۶- مجموعه داده ها و جمع آوری داده ها

۳-۷- انجام پردازش‌های مقدماتی و آماده‌سازی داده‌ها برای ورود به محیط GIS

۳-۸- تهیه نقشه های اولیه

۳-۹- تحلیل مکانی بافت فرسوده

۳-۹-۱- مدل سازی  بافت فرسوده

۳-۱۰- روش سلسله مراتبی(AHP)

۳-۱۰-۱- تعین شاخص های موثر در آسیب پذیری

۳-۱۰-۲- تهیه جداول اولیه معیارها و زیر معیار ها

فصل چهارم « نتایج »

۴-۱- تهیه نقشه معیارها و زیر معیار ها

۴-۱-۱- پهنه بندی آسیب پذیری براساس معیار مساحت

۴-۱-۲- پهنه بندی آسیب پذیری براساس معیار تعداد طبقات

۴-۱-۳- پهنه بندی آسیب پذیری براساس معیار نوع سازه و مصالح ساختمان

۴-۱-۴- پهنه بندی آسیب پذیری براساس معیار قدمت و عمر ساختمان

۴-۱-۵- پهنه بندی آسیب پذیری براساس معیار ارتفاع ساختمان

۴-۱-۶- مدلسازی بافت فرسوده به  ورش AHP

۴-۱-۶-۱- ایجاد ماتریس مقایسه دوتایی

۴-۱-۷- آسیب پذیری کلی بافت فرسوده شهر شهرکرد

۴-۱-۷-۱- ارزیابی ریسک

فصل پنجم « بحث، نتیجه گیری و جمع بندی »

۵-۱- نتیجه گیری حاصل از بررسی ۶۰

۵-۱-۱- آسیب‌پذیری ناشی از مساحت قطعات

۵-۱-۲- آسیب‌پذیری ناشی از تعداد طبقات

۵-۱-۳- آسیب‌پذیری ناشی از نوع سازه

۵-۱-۴- آسیب‌پذیری ناشی از قدمت

۵-۱-۵- آسیب‌پذیری ناشی از ارتفاع ساختمان‌ها

۵-۲- جمع بندی کلی

۵-۲-۱- فرض اول

۵-۲-۲- فرض دوم

۵-۳- نتیجه‌گیری نهایی

۵-۴- پیشنهادات

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.