ارزیابی ریسک و مدیریت بحران زلزله در بافت‌های فرسوده‌ی شهری، با استفاده از GIS (مطالعه موردی شهر فرخشهر)


در حال بارگذاری
۲۲ فروردین ۱۳۹۷
doc
3.75MB
115
243 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

موضوع فرسودگی بافت‌های قدیم شهری و بلایای طبیعی، خاص ایران نیست و هر کشوری که در راه توسعه گام برداشته، کم و بیش چنین مشکلاتی را تجربه کرده است. توجه به بهسازی و نوسازی بافت‌های شهری یکی از مسائل اساسی شهرهای امروز می‌باشد که تلاش مدیران شهری، شهرسازان و برنامه‌ریزان را جهت کاهش صدمات ناشی از بلایای طبیعی و سوانح مورد توجه قرار داده است. زلزله از جمله عواملی است که می‌تواند باعث بروز بحران و بلایا شود، با نظر به قرارگیری ایران در منطقه‌ی لرزه‌خیز دنیا و غیر قابل پیش‌بینی بودن مکان و زمان زلزله وجود طرح جامع مدیریت بحران برای کاهش خطرات و ضایعات ناشی از آن بسیار مهم و حیاتی است. ساماندهی و یا تدوین ساختاری مناسب جهت مدیریت زلزله به منظور مقابله با زلزله، امری ضروری و غیر قابل اجتناب می‌باشد. نبود زیرساخت‌های لازم در اجرایی نمودن نوسازی بافت فرسوده، وسعت زیاد و روبه رشد بافت فرسوده از مهم‌ترین مشکلات پیش روی شهرهای ایران می‌باشد.شهر فرخ‌شهر نیز از این مباحث مستثنی نیست. این شهر از شهرهای قدیمی استان چهارمحال و بختیاری می‌باشد که این منطقه را به یکی از بافت‌های مسئله‌دار شهرستان شهرکرد تبدیل کرده است. این بافت‌ها در طول سالیان دراز دچار مشکلات فراوانی شده اند. وجود این بافت‌ها و کیفیت نازل زندگی در برخی موارد موجب شده تا مسئولین امر به فکر چاره‌اندیشی برای فرسودگی کالبدی و عملکرد آن بیفتند. پژوهش حاضر توصیفی، تحلیلی، میدانی و از روش اسنادی و کتابخانه‌ای می‌باشد. و سعی بر آن دارد که با استفاده از پژوهش‌های دانشجویان دیگر و یافته‌هایی که از روش تجزیه و تحلیل AHP در محیط GIS به دست می‌آورد، نتایجی را در اختیار مسئولین امر جهت کاهش اثرات سوانح طبیعی در بافت فرسوده قرار دهد. این پژوهش سعی دارد با بررسی میدانی، فرایند توانمندسازی مدیریت بحران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در جهت کاهش اثرات بلایای طبیعی با تاکید بر بافت فرسوده شهر فرخ‌شهر گام بردارد.بدین منظور معیارهایی: کیفیت بنا، نوع سازه، قدمت بنا، تعداد طبقات، کاربری و مساحت بررسی شده‌اند. ابتدا هریک از معیار‌ها به صورت مجزا و براساس نظرات کارشناسی ارزش‌گذاری شده و سپس این لایه‌ها در محیط نرم‌افزاری Idrisi بر اساس روش AHP در ماتریس مقایسه دوتایی وزن‌دهی شدند و وزن نهایی هریک از معیار‌ها تعیین و سپس برای بدست آوردن نقشه نهایی آسیب‌پذیری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی لایه‌ها با هم ترکیب گردید که نشان داد در مجموع ۶۲/۵۹ درصد  بافت مورد مطالعه بر اساس معیار‌های انتخابی دارای آسیب‌پذیری متوسط به بالا می‌باشد.

فصل اول « کلیات »

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق

۱-۳- اهداف پژوهش

۱-۳-۱- هدف کلی پژوهش

۱-۳-۲- هدف فرعی

۱-۳-۳- اهداف کاربردی

۱-۴- سوالات و فرضیه‌ها

۱-۴-۱- سوالات تحقیق

۱-۴-۲- فرضیه‌ها

۱-۴-۲-۱- فرضیه اصلی

۱-۴-۲-۲- فرضیه فرعی

۱-۵- چارچوب پایان نامه

۱-۶- جمع بندی کلی تحقیق

فصل دوم « ادبیات و مستندات »

۲-۱- تعریف مفاهیم

۲-۱-۱- بافت

۲-۱-۲- مدیریت بحران

۲-۱-۳- بحران

۲-۱-۴- فرسودگی

۲-۱-۵- بافت فرسوده

۲-۲- پیشینه‌ی پژوهش

۲-۳- مبانی نظری

۲-۳-۱- سه رویکرد در مدیریت بحران

۲-۳-۱-۱- رویکرد بحران گریزی

۲-۳-۱-۲- رویکرد بحران ستیزی

۲-۳-۱-۳- رویکرد بحران پذیری

۲-۴- الگوهای مدیریت بحران

۲-۵- بافت فرسوده‌ی شهری – دیدگاه‌ها

۲-۵-۱- نظریات مکتب رفتاری

۲-۵-۲- نظریات مکتب ساختاری

۲-۶- نقش GIS در بافت‌های فرسوده

۲-۷- مبانی نظری بحران و مدیریت بحران

۲-۸- ادبیات تحقیق

۲-۹- مهم‌ترین ویژگی‌های بافت‌های فرسوده‌ی شهری

۲-۱۰- مهم‌ترین دلایل گسترش توسعه‌ی فرسودگی

۲-۱۱- نقاط قوت بافت‌های فرسوده

۲-۱۱-۱- تأمین زمین مورد نیاز

۲-۱۱-۲- قدرت جذب نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان

۲-۱۱-۳- تناسب امکانات و تسهیلات شهری

۲-۱۱-۴- اصلاح شبکه‌ی معابر و تأمین نیازهای شهری

۲-۱۲- سیستم اطلاعات جغرافیایی و نحوه‌ی کاربرد آن در این تحقیق

۲-۱۳- تعریف بحران

۲-۱۳-۱- تعریف مدیریت بحران

۲-۱۳-۲- مراحل مدیریت بحران

۲-۱۴- مراحل فرآیند سلسله‌مراتبی

۲-۱۵- الگوی جامع مدیریت بحران

۲-۱۶- انواع بافت‌های شهری و فرسودگی

۲-۱۷- اشکال مداخله در بافت‌های فرسوده‌ی شهری

۲-۱۷-۱- بهسازی

۲-۱۷-۲- نو سازی

۲-۱۷-۳- بازسازی

۲-۱۷-۴- مرمت

۲-۱۸- شاخص‌های شناسایی بافت فرسوده شهری

۲-۱۹- فرایند مداخله در بافت‌های فرسوده شهری

۲-۲۰- روش‌های مداخله در بافت‌های فرسوده‌ی  شهری

۲-۲۱- راه‌های برون‌رفت از وضع موجود و رونق‌بخشی به نوسازی بافت‌های فرسوده

۲-۲۲- علل و شکل‌گیری بافت‌های فرسوده و ناکارآمد

۲-۲۳- راهکارهای عملی مقابله با زلزله در بافت فرسوده

۲-۲۳-۱- زیرساخت ها

۲-۲۳-۲- ابنیه

۲-۲۴- نقش برنامه‌ریزی شهری در مدیریت بحران ( زلزله)

۲-۲۵- وظایف مدیریت بحران شهر فرخ شهر

۲-۲۵-۱- در کوتاه‌مدت

۲-۲۵-۲- در میان‌مدت

۲-۲۵-۳- در بلندمدت

فصل سوم « مواد و روش‌ها »

۳-۱- روش کلی تحقیق

۳-۲- ابزار گرد آوری اطلاعات

۳-۳- جامعه آماری

۳-۳-۱- حجم نمونه

۳-۳-۲- شیوه نمونه‌گیری

۳-۴- تکنیک تجزیه و تحلیل داده‌ها

۳-۴-۱- اعتبار

۳-۴-۲- قابلیت اعتماد

۳-۵- مدل مفهومی روش اجرای تحقیق

۳-۶- منطقه مورد مطالعه

۳-۶-۱- موقعیت جغرافیایی و مرزهای استان

۳-۶-۲- شهر فرخشهر

۳-۶-۳- جغرافیای طبیعی و اقلیم فرخشهر

۳-۷- متغییرهای مورد بررسی

۳-۸- مجموعه داده‌ها و جمع‌آوری داده‌ها

۳-۹- انجام پردازش‌های مقدماتی و آماده‌سازی داده‌ها برای ورود به محیط GIS

۳-۱۰- تهیه نقشه‌های اولیه

۳-۱۱- تحلیل مکانی بافت فرسوده

۳-۱۱-۱- مدل‌سازی  بافت فرسوده

۳-۱۲- روش سلسله‌مراتبی (AHP)

۳-۱۲-۱- مروری بر AHP

۳-۱۲-۲- چارچوب مفهومی AHP

۳-۱۲-۳- مراحل انجام AHP

۳-۱۲-۳-۱- ساختن سلسله مراتبی

۳-۱۲-۳-۲- تعیین ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیارها

۳-۱۲-۳-۳- تعیین ضریب اهمیت گزینه‌ها

۳-۱۲-۳-۴- تعیین امتیاز نهایی یا اولویت‌بندی گزینه‌ها

۳-۱۲-۳-۵-‌ بررسی سازگاری یا نرخ سازگاری در قضاوت‌ها

۳-۱۲-۴- محدودیت های AHP

۳-۱۲-۵-  مزایای AHP

۳-۱۲-۶- تعین شاخص‌های موثر در آسیب‌پذیری

۳-۱۲-۷- تهیه جداول اولیه معیارها و زیر معیارها

فصل چهارم « نتایج »

۴-۱- تهیه نقشه معیارها و زیر معیارها

۴-۱-۱- پهنه بندی آسیب پذیری براساس معیار مساحت

۴-۱-۲- پهنه بندی آسیب‌پذیری براساس معیار  تعداد طبقات

۴-۱-۳- پهنه بندی آسیب پذیری براساس معیار  نوع سازه و مصالح ساختمان

۴-۱-۴- پهنه بندی آسیب پذیری براساس معیار قدمت و عمر ساختمان

۴-۱-۵- پهنه بندی آسیب پذیری براساس معیار کاربری ساختمان

۴-۱-۶- پهنه بندی آسیب پذیری براساس معیار مساحت

۴-۱-۷- مدلسازی بافت فرسوده به روش AHP

۴-۱-۷-۱- ایجاد ماتریس مقایسه دوتایی

۴-۱-۸- آسیب پذیری کلی بافت فرسوده شهر فرخشهر

فصل پنجم « بحث، نتیجه گیری و جمع بندی »

۵-۱- نتیجه گیری حاصل از بررسی AHP

۵-۱-۱- آسیب‌پذیری ناشی از مساحت قطعات

۵-۱-۲- آسیب‌پذیری ناشی از تعداد طبقات

۵-۱-۳- آسیب‌پذیری ناشی از نوع سازه

۵-۱-۴- آسیب‌پذیری ناشی از قدمت

۵-۱-۵- آسیب‌پذیری ناشی از کیفیت ساختمان‌ها

۵-۱-۶- آسیب‌پذیری ناشی از کاربری ساختمان‌ها

۵-۲- جمع بندی کلی

۵-۲-۱- فرض اول

۵-۲-۲- فرض دوم

۵-۳- نتیجه‌گیری نهایی

۵-۴- پیشنهادات

 

 

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.