ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های فولادی با مقاطع کاهش یافته تیر


در حال بارگذاری
۳۱ فروردین ۱۳۹۷
pdf
11.7MB
173
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

سیستم قاب خمشی فولادی یکی از سیستم های سازه ای متداولی است که برای ساختمان های میان مرتبه بکار می رود اما پس از زلزله نورثریچ مشاهده شد که اتصالات تیر به ستون بسیاری از ساختمان ها دچار گسیختگی ترد شدند.

زلزله نورثریچ نقطه عطفی در طراحی قابهای خمشی فولادی و به خصوص اتصالات آنها به حساب می آید و پس از آن مهندسان و دانشمندان به ابتکارات و نوآوری های جدید پرداختند که از جمله آنها استفاده از مقاطع کاهش یافته تیر (Reduced Beam Section) در نزدیکی اتصال به ستون می باشد. مقاطع کاهش یافته تیر (RBS) یکی از اتصالات خمشی پیشنهاد شده در FEMA350 می باشد و مهمترین مزیت این اتصال نسبت به اتصال های خمشی دیگر شکل پذیری آن می باشد که عامل اصلی در رفتار پلاستیک مناسب سیستم سازه ای می باشد.

مطالعات انجام شده در ارتباط با مقاطع کاهش یافته تیر فقط بر روی مقاطع نورد شده انجام شده است وبا توجه به اینکه در ایران در طراحی قابهای خمشی فولادی از مقاطع تیرورق استفاده می شود، ارزیابی عملکرد مقاطع کاهش یافته (RBS) در تیرورق ها برای استفاده مهندسان کشور ضروری به نظر می رسد. با توجه به اینکه کمانش موضعی تیرورق مستقیما با لاغری بال و جان ارتباط دارد، نسبت لاغری بال و جان می تواند بر روی عملکرد لرزه ای این مقاطع در تیرورق تاثیر بگذارد.

در این تحقیق تاثیر لاغری بال و جان بر روی رفتار اتصال RBS با انجام تحلیل های غیرخطی اجزا محدود مورد مطالعه قرار گرفت. ابتدا جهت صحت سنجی مدل تحلیلی نتایج آزمایش یک نمونه با مدل تحلیلی مقایسه گردید و سپس ۱۲ مقطع تیرورق با ضخامت های بال و جان متفاوت انتخاب شدند و با توجه به نتایج بدست آمده نسبت های لاغری بال و جان برای فشرده بودن مقطع و محل تعیین نسبت لاغری بال در قسمت کاهش یافته بدست آمد. همچنین تاثیر نسبت های لاغری بر روی شکل پذیری و مقاومت مقاطع کاهش یافته مورد بررسی قرار گرفت.

فصل اول : مبانی طراحی لرزه ای

۱-۱-مقدمه

۲-۱-رفتار لرزه ای سازه های فولادی

۳-۱سیستم قاب خمشی

۴-۱ضعف های عمومی قاب های خمشی

۱-۴-۱بررسی نقاط ضعف لرزه ای تیرهای موجود

۲-۴-۱-بررسی نقاط ضعف لرزه ای ستون های موجود

۳-۴-۱بررسی نقاط ضعف لرزه ای اتصالات موجود

۱-۴-۴-بررسی نقش چشمه اتصال

۱-۴-۵بررسی نقش ورق پیوستگی

۱-۴-۶جوشکاری

۱-۵ اتصالات تأیید صلاحیت شده

۱-۵-۱اتصالات با مقطع تیر کاهش یافته

۱-۵-۲ اتصالات با ورق پوششی بال تیر

۱-۶ اصول طراحی اتصالات

۱-۶-۱-اصل تیر ضعیف ستون قوی

۱-۶-۲ مهاربندی جانبی و کمانش موضعی

۱-۶-۳-طراحی ستون ها

۱-۶-۴ورق های پیوستگی

۱-۶-۵-چشمه اتصال

فصل دوم : مشکلات در اثر زلزله نورثریچ

۲-۱ مقدمه

۲-۲-اتصال مقاوم خمشی رایج قبل از زلزله

۲-۳-علل وقوع شکست در اتصالات خمشی رایج قبل از زلزله نورثریچ

۲-۴ خرابیهای رایج در اتصالات قبل از زلزله نورثریچ

۲-۴-۱-خرابی تیر

۲-۴-۲-خرابی بال ستون

۲-۴-۲-خرابیها ، نقوص و ناپیوستگی های جوش

۲-۴-۴-خرابی وصله برشی

۲-۴-۵-خرابی منطقه گره

۲-۵-جزییات بندی اتصال گیردار

۲-۶-فلسفه طرح لرزه ای اتصالات

۲-۷-تاریخچه

۲-۷-۱-توسعه اتصال استخوانی

فصل سوم : جزییات طراحی تیر با مقطع کاهش یافته

۳-۱بررسی و توضیحات در رابطه با روش مقاطع کاهش یافته

۳-۲مزایای اتصال دارای تیر با مقطع کاهش یافته

۳-۲-۱ مزایای اتصال RBS نسبت به سایر اتصالات مقاوم خمشی

۳-۳ انواع اتصالات RBS

۳-۳-۱ استخوان شعاعی و برتری آن نسبت به سایر استخوانها

۳-۴ معایب اتصال RBS

۳-۴-۱-تمرکز تنش

۳-۴-۲-کمانش جانبی – پیچشی

۳-۴-۳ تأثیر کمانش جانبی پیچشی در توزیع تنش ها

۳-۴-۴-اثر طول دهانه و عمق مقطع تیر

۳-۴-۵ تأثیر کمانش جانبی بال فشاری در پیچش ستون

۳-۴-۶- اثر دال بتنی و مهار های جانبی در پیچش ستون

۳-۵-آزمایش های گذشته

۳-۶- طراحی RBS

۳-۷-توصیه ۳۵۰ FEMA برای طراحی اتصال RBS

۳-۸- روش گام به گام طراحی مقطع RBS

۳-۹-روش پیشنهادی انگلهارت برای طراحی اتصال RBS

۳-۱۰-نکات اضافی مهم در طراحی مقاطع RBS

فصل چهارم : کارهای آزمایشگاهی انجام شده

۴-۱آزمایش اول

۴-۱-۱تنظیمات تست و نمونه های آزمایشگاهی

۴-۱-۲ نتایج تست

۴-۱-۳ توزیع تسلیم و شکست نمونه

۴-۱-۴تأثیر دال کامپوزیت

۴-۱-۵-نتیجه گیری

۴-۲آزمایش دوم

۴-۲-۱-نمونه های تست

۴-۲-۲ تنظیمات تست

۴-۲-۳-نتایج آزمایش

۴-۲-۴ رفتار تیر

۴-۲-۵-مودهای شکست

۴-۳-آزمایش سوم

۴-۳-۱-دو آزمایش پایه با اتصال استخوانی

۴-۴-آزمایش چهارم

۴-۴-۱ مقدمه

۴-۴-۲-نتایج تست

۴-۴-۳-نتیجه

فصل پنجم : مطالعات تحلیلی

۵-۱- مقدمه

۵-۲-مشخصات نمونه

۵-۳-بارگذاری نمونه

۵-۴- راستی آزمایی

۵-۵ نتیجه نمونه ها

۵-۶توزیع تنش نمونه ها

۵-۷نتیجه گیری

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.