ارزیابی چرخش محورهای اصلی تنش و کرنش و عدم هم محوری آنها در الگوی پیشبینی روانگرایی خاکهای غیرچسبنده


در حال بارگذاری
۲۱ فروردین ۱۳۹۷
doc
5.34MB
146
211 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

بررسی رفتار خاک­ها در اثر بارگذاری­های متفاوت از مهمترین مسائل در مهندسی ژئوتکنیک می­باشد. رفتار خاک­ها وابسته به پارامتر­های متعددی نظیر دانه­بندی، جنس دانه­ها، نحوه بارگذاری، تاریخچه تنش و غیره است. عدم هم­محوری جهات تنش اصلی و کرنش اصلی پدیده­ای است که در سال­های اخیر توجه فراوانی را به خود جلب کرده است. این پدیده ناشی از ناهمسانی در رفتار خاک است. الگو­های رفتاری که بر اساس مستقل­های تنش و کرنش عمل می­کنند، قادر به ارائه عدم هم­محوری خاک در جهات مختلف نیستند.

در این پایان­نامه از نظریه چند صفحه­ای برای بررسی عدم هم­محوری استفاده شده است. این نظریه علاوه بر توانایی اعمال خواص ریزسنجی خاک مانند نسبت تخلخل، جنس دانه­ها و رفتار انبساطی و انقباضی خاک، قادر به اعمال بارگذاری­ در جهات مختلف است. به عبارتی این نظریه رابط میان خواص ماکروسکوپی و میکروسکوپی است. در این پایان­نامه ابتدا نتایج حاصل از چرخش محور­های اصلی در رفتار خاک بررسی گردیده و سپس عدم هم­محوری آن نشان داده شده است.

۱-فصل اول: مقدمه و کلیات

۱-۱-  مقدمه

۱-۲-اهداف پایان­نامه

۱-۳-ساختار پایان­نامه

۲-فصل دوم: مطالعات گذشته

۲-۱-عدم هم­محوری در رفتار خاک

۲-۱-۱-تعریف عدم هم­محوری

۲-۱-۲-مطالعات انجام شده بر روی عدم هم­محوری

۲-۱-۳-مطالعات عددی گذشته بر روی عدم هم­محوری

۲-۲-دستگاه سیلندر استوانه­ای

۲-۲-۱-معرفی

۲-۲-۲-قوانین آزمایش سیلندر استوانه­ای

۲-۲-۳-مطالعات آزمایشگاهی گذشته بر روی عدم هم­محوری به ­وسیله­ دستگاه سیلندر استوانه­ای

۳-فصل سوم: نظریه چند صفحه­ای

۳-۱-مقدمه

۳-۲-تاریخچه نظریه چند صفحه­ای

۳-۳-مفهوم عددی نظریه چند صفحه­ای

۳-۴-الاستیسیته و نظریه چند صفحه­ای

۳-۵-امتیازات نظریه چند صفحه­ای

۳-۶-تفسیر نظریه چند صفحه­ای

۳-۷-تعریف صفحات در فضای سه بعدی

۳-۸-الگوی الاستو پلاستیک با قانون سخت­شوندگی همسان

۳-۸-۱-بارگذاری، باربرداری و بارگذاری مجدد

۳-۸-۱-۱-اولین بارگذاری

۳-۸-۱-۲-باربرداری

۳-۸-۱-۳-بارگذاری مجدد

۳-۹-بیضی مقاومت

۴-فصل چهارم: نتایج الگوی چند صفحه­ای

۴-۱-مقدمه

۴-۲-صحت سنجی مدل

۴-۲-۱-شبیه­سازی رفتار ماسه پرتوی در حالت زهکشی شده با دانسیته نسبی ۹۰%

۴-۳- بارگذاری تک­سویه در حالت زهکشی شده

۴-۳-۱-مسیر تنش

۴-۳-۲-نتایج

۴-۴-چرخش خالص در حالت زهکشی شده

۴-۴-۱-مسیر تنش

۴-۴-۲-نتایج

۴-۵-بارگذاری تک­سویه در حالت زهکشی نشده

۴-۵-۱-مسیر تنش

۴-۵-۲-نتایج

۴-۶-چرخش خالص در حالت زهکشی نشده

۴-۶-۱-مسیر تنش

۴-۶-۲- نتایج

۵-فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات

۵-۱-رفتار ماسه تحت بارگذاری تک­سویه در حالت زهکشی شده

۵-۲-رفتار ماسه تحت چرخش خالص محورهای اصلی تنش در حالت زهکشی شده

۵-۳-رفتار ماسه تحت بارگذاری تک­سویه در حالت زهکشی نشده

۵-۴-رفتار ماسه تحت چرخش خالص محورهای اصلی تنش در حالت زهکشی نشده

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.