بررسی تأثیر پیش بارگذاری بر روی عضو سازه جاکت حین ضربه کشتی


در حال بارگذاری
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
pdf
5.21MB
181
163 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

در گذشته رفتار اعضای لوله ای تحت اثر ضربه جانبی مورد بررسی نسبتاً مبسوطی قرار گرفته است. اما مطالعات کمی درباره عملکرد اعضای استوانه ای پیش بارگذاری شده تحت اثر ضربه یافت می شود. از آنجا که عموماً عضو سازه ای حین برخورد همچنین بارهای دیگری (پیش بارگذاری(را تحمل می کند، درنظر گرفتن اثرات این پیش بارگذاری (بار بهره برداری) در تحلیل رفتار اعضای تحت ضربه بسیار مهم است.

این پایان نامه به مطالعه عددی اثر پیش بارگذاری محوری فشاری بر روی رفتار شبه استاتیکی و دینامیکی عضو استوانه ای تحت ضربه عرضی می پردازد. به منظور شبیه سازی پاسخ یک نمونه عضو مهاری جاکت که در معرض تصادم کشتی قرار دارد از نرم افزار المان محدود ۶/۵ abaqus ver  استفاده شده است. اثر ضربه کشتی به وسیله یک تیغه ضربه زننده که جرم و سرعت آن مطابق با توصیه آئین نامه های طراحی سازه های دریایی در مورد مشخصات کشتی ضربه زننده با لحاظ ضریب عدد جرمی و اثر هیدرودینامیک مدلسازی شده است.

صحت مدلهای عددی با توجه به نتایج آزمایش ضربه بر روی اعضای لوله ای پیش بارگذاری

شده محوری بررسی شده است. به طور کلی توافق خوبی بین نتایج آزمایشگاهی و عددی مشاهده شده است. سپس این مدلها برای مطالعه پارامتریک عملکرد اعضای استوانه ای پیش بارگذاری شده تحت ضربه جانبی به کار رفته است. مقادیر مختلف هندسه، شرایط مرزی، پیش بارگذاری، سرعت و جرم ضربه زننده مورد آزمایش قرار گرفته اند. سپس پاسخ تحت ضربه اعضای استوانه ای بررسی شده است و دیاگرام تاریخچه زمانی دندانه شدگی، تنش، کرنش، نیرو و انرژی ناشی از ضربه بدست آمده تا اثر پیش بارگذاری بررسی گردد.

در این مطالعه مشاهده شد که پیش بارگذاری فشاری محوری ظرفیت تحمل عضو لوله ای را به

شدت تحت تأثیر قرار داده و تقلیل می دهد. همچنین مشاهده شد که میزان سختی محوری عضو تحت ضربه در رفتار آن تأثیر مهمی دارد. مشاهده شد که هر چه سختی محوری  )ناشی از اتصالات انتهایی) اعضای لوله ای کمتر باشد، تأثیر پیش بارگذاری بر روی رفتار گسیختگی عضو بیشتر خواهد بود.  همچنین روند کوتاه شدگی محوری انتهای لوله نیز متأثر از این سختی محوری می باشد.

در بررسی پارامتریک موضوع، با افزایش نسبتهای l/d (لاغری) و نسبت d/t (نازکی) ظرفیت تحمل ضربه بی بعد شده در پیش بارگذاریهای مختلف کاهش نمود. این روند کاهش در ضربه دینامیکی در پیش بارگذاریهای بالا بسیار نمایان بود. این در حالی است که در روش شبه استاتیکی مشاهده شد که ظرفیت تحمل ضربه (بی بعد شده) در پیش بارگذاریهای پایین کاهش شاخصی داشته است. به طور کلی ظرفیت عضو استوانه ای نسبت به تحمل ضربه دینامیکی بیشتر از ظرفیت تحمل ضربه استاتیکی می باشد. به نظر می رسد علت این امر دخالت نیروهای اینرسی و میرایی و…، علاوه بر نیروهای سختی سازه در مقابل با بار ضربه در حالت دینامیکی باشد. نیز در شرایط یکسان اعمال ضربه و پیش بارگذاری، افزایش نسبتهای لاغری و نازکی هر دو سبب تسریع دندانه شدگی عضو در محل ضربه و نیز افزایش کوتاه شدگی محوری انتهایی استوانه می گردند.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.