بررسی رفتار شمع‌ها تحت اثر بارهای جانبی لرزه‌ای در خاک‌های چسبنده


در حال بارگذاری
۲۷ فروردین ۱۳۹۷
doc
8.48MB
126
343 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

در این تحقیق ابتدا به درک صحیح رفتار شمع تحت بار جانبی پرداخته می‌شود و سپس به دو راهکاری که سبب افزایش ظرفیت جانبی شمعها می‌شود، پرداخته می‌شود که یکی از آنها افزایش بار قائم و دیگری، زاویه دادن به شمع هنگام نصب می‌باشد. شمعها اغلب در معرض ترکیباتی از بارهای عمومی، جانبی و لنگر خمشی قرار می‌گیرند که در طراحی‌های عملی امروزی چنین فرض می‌شود که تأثیرات این قبیل بارها به یکدیگر وابسته نیستند؛ بدین ترتیب طراحی شمع موردنظر جدای از بارهای عمودی و جانبی انجام می شود.

بنابراین در مطالعه حاضر، تعامل میان لنگر خمشی و نیروی محوری در کنار نیروهای جانبی عامل بر شمع بتنی صلب عمومی در خاک‌های رسی اشباع به کمک مدلسازی عددی مورد بررسی قرار می گیرد. برای این مقصود از مدل تفاضل محدود سه بعدی استفاده می‌شود. و نتایج بدست آمده با روش p-y ریس و راه حل برومز مورد مقایسه قرار می‌گیرند.

نوع خاک مذکور با استفاده از مدل ساختمانی کشسانی – شکل‌پذیری موهر– کولومب مدلسازی می‌گردد و شمع مورد نظر با استفاده از المان‌های تیر کشسانی خطی برخوردار از ویژگی‌های مداری، مدلسازی می‌شود. نتایج حاصل نشان می‌دهند که در شمع‌های تحت ترکیبی از بارهای جانبی و لنگر خمشی، رفتار جانبی تحت حضور بارهای عمودی افزایش می‌یابد. تحت چنین شرایطی، بار عمودی نقش مهمی در آماده سازی ظرفیت مقاوم نهایی و همچنین ظرفیت اصطکاکی در طول محیط شمع که در اثر پیوستگی میان خاک و شمع حاصل می‌شود، ایفاء می‌کند.

از نکات دیگر افزایش ظرفیت جانبی شمع، مایل کردن شمع می‌باشد زاویه منفی دادن به شمع، باعث ایجاد نیروی کششی محوری در شمع می‌شود که باعث افزایش ظرفیت باربری شمع می‌شود. اثر نیروی جانبی و لنگر خمشی بر روی ظرفیت باربری قائم شمع‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته است. همانطور که نیروی قائم باعث افزایش ظرفیت جانبی شمع‌ها می‌شود، نیروی جانبی هم باعث افزایش ظرفیت باربری قائم شمع‌ها می‌شود.

فصل اول « طرح مسأله »

۱-۱ مقدمه

۱-۲ روش تحقیق

۱-۳ فرضیات

۱-۴ کاربرد نتایج تحقیق

فصل دوم « مروری بر تحقیقات گذشته »

۲-۱ مقدمه

۲-۲ بررسی شمع‌های تحت اثر بارهای جانبی

۲-۲-۱ روش حالت حدی

۲-۲-۱-۱ روش های مرسوم استاتیکی

۲-۲-۱-۱-۱ نمایش روابط ریاضی روش‌های مرسوم استاتیکی

۲-۲-۱-۲ تئوری برومز

۲-۲-۱-۲-۱ روابط ریاضی تئوری برومز

۲-۲-۱-۲-۲ فرضیه برومز درمورد خاک‌های چسبنده

۲-۲-۱-۲-۳ شمع‌های سر آزاد

۲-۲-۱-۲-۴ شمع‌های سرگیردار

۲-۲-۱-۲-۵ خمش و کمانش شمع‌های قائم با بارگذاری محوری

۲-۲-۱-۲-۵-۱ استفاده از نمودارها با استفاده از روش برومز

۲-۲-۱-۲-۶ روش انستیتو تحقیقات نفتی امریکا

۲-۲-۲ روش عکس‌العمل بستر

۲-۲-۳ روش الاستیک

۲-۲-۴ روش بار – تغییر شکل

۲-۲-۴-۱ عکس‌العمل خاک در تغییر مکان جانبی خاک

۲-۲-۵ روش اجزای محدود

۲-۲-۶ روش پرسیومتر

فصل سوم « ظرفیت جانبی شمعها تحت اثر نیروهای قائم و لنگر خمشی در خاکهای رسی زهکشی نشده »

۳-۱ چکیده

۳-۲ مقدمه

۳-۳ روش‌های عددی برای محاسبه ظرفیت محوری و جانبی

۳-۴ شبیه سازی عددی و مدل‌های ساختمانی

۳-۴-۱ مرور کلی مدل تفاضل محدود

۳-۴-۲ اعتبار بخشی به مدل عددی

۳-۴-۲-۱ مطالعه موردی ۱

۳-۴-۲-۲ مطالعه موردی ۲

۳-۴-۲-۳ مطالعه موردی ۳

۳-۵ طریقه آنالیز

۳-۵-۱ انواع آنالیز

۳-۶ نتایج  بحث‌ها

۳-۶-۱ بارگیری جانبی

۳-۶-۲ ترکیب بار لنگری و جانبی

۳-۶-۳ ترکیبی از بارگیری عمودی و جانبی

۳-۶-۴ ترکیب بارگیری جانبی، عمودی و لنگری

۳-۷ بحث در مورد نتایج

فصل چهارم « بررسی رفتار شمع های مایل منفرد به روش عددی »

۴-۱ چکیده

۴-۲ مقدمه

۴-۳ مدلسازی عددی

۴-۴ صحت‌سنجی مدل

۴-۵ مقایسه رفتار شمع قائم و مایل تحت اثر بارهای محوری

۴-۶ رفتار شمع قائم و مایل تحت اثر بارهای جانبی

۴-۷ نتیجه‌گیری

فصل پنجم « اثر نیروی جانبی بر روی ظرفیت باربری قائم شمع‌ها »

۵-۱ مقدمه

۵-۲ روش‌های ظرفیت باربری نوک شمع

۵-۲-۱ روش ویسک

۵-۲-۲ روش جانبو

۵-۳ مقاومت اصطکاکی (یا جلدی) در خاک‌های رسی

۵-۳-۱ روش  ویجار

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.