بررسی رفتار لرزه ای اتصالات خورجینی


در حال بارگذاری
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
pdf
10MB
93
217 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

اتصالات نیمه صلب عموماً رفتار غیر خطی از خود نشان می دهند و خیلی زود از رده رفتار خطی خارج می شوند . همین مساله تأثیر زیادی روی نیروهای داخلی و به خصوص تغییر مکانهای جانبی خواهد داشت، بطوری که عموما قبل از اینکه تنشها در سازه به حد تسلیم برسند، تغییر مکانهای نسبی از حد مجاز خارج می شوند . می توان نتایج زیر را به عنوان جمعبندی این پروژه بیان نمود:

برای کلیه تحلیلهای لازم بر روی قابهای با اتصالات نیمه صلب، رفتار غیر خطی اتصالات را باید در نظر داشت که  تعریف مدل ریاضی مناسب جهت این اتصالات الزامی است.

تغییر مکان نسبی جانبی برای ساختمانهای با اتصالات خرجینی،بیش از حد مجاز بوده میباشد حتی در ساختمانهای کوتاه، معمولا باشد و گیر دار نمودن پایه ستونها می تواند کمک موثری در محدود کردن تغییر مکان نسبی جانبی داشته باشد . این نوع اتصالات برای ساختمانهای نسبتاً بلند پیشنهاد نمی شود و برای ساختمانهای طویل، کوتاه و با نیروی جانبی کم مناسب تر می باشند.

طراح همواره باید بدا ندکه سطح طرح او در چه قسمتی از منحنی لنگر  چرخش قرار می گیر د . اگر در قسمت افقی منحنی M− θ باشد پایداری ساختمان در معرض خطر است زیرا نیروی جانبی کمی باعث تغییر مکان بزرگی خواهد شد . رفتار عمومی قاب با اتصال خرجینی مشابه قابهای با اتصال صلب است . قاب با اتصال خرجینی تنها بایستی برای بارهای قائم طراحی شوند و بارهای جانبی را جوابگونخواهد بود.

طراحی ستونها برای بار قائم می تواند بر اساس تحلیل های همان قاب با فرض اتصال صلب صورت گیرد و بدین ترتیب طرح بالادستی از ستونها خواهیم داشت . طراحی تیرها برای بار قائم می تواند بر اساس قاب با اتصال غلتکی (شکل ۳-۱- ج) انجام پذیرد.پس از تحلیل قاب، نبشی ها و جوشهای اتصالات بایستی  در مقابل نیروهای موجود طراحی گردند.

جهت تخمین رفتار دینامیکی قاب با اتصال نیمه صلب می توان از روش طیف ظرفیت استفاده نمود. برای ا ستفاده از روش طیف ظرفیت، بارگذاری سازه بایستی بر اساس بار هایی صورت گیرد . لازم به ذکر است که رفتار اتصالات خرجینی، بینابین مفصلی و صلب است و این نوع اتصالات درصدی از لنگر را منتقل می کنند.  پس طراحی نبشی اتصال و جوش آن باید طبق ضوابط خاص آئین نامه های معتبر انجام پذیرد.

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.