بررسی محدوده پارامترهای تاثیرگذار بر شکل پذیری اتصالات صلب رایج در ایران


در حال بارگذاری
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
pdf
6.06MB
127
248 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

قاب خمشی به علت افزایش فضاهای در دسترس در پلان ساختمان و شکل پذیری زیاد آن از نظر معماران و طراحان سازه یک سیستم سازه ای مناسب جهت احداث سازه های فولادی در مناطق زلزله خیز ،می باشد.

این سیستم سازه ای در ایران به طور معمول در ساختمان های با ارتفاع متوسط و بلند مورد استفاده قرار می گیرد و از آنجا که در قاب های خمشی ویژه شکل پذیری اتصال صلب نقش اساسی را در پایداری وبقا قاب ایفا می کند. شناخت عوامل موثر بر شکل پذیری اتصالات صلب و محدوده عملکرد آنها ضروری و لازم است.

FEMA356 و دستور العمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود ایران، اثرات ورق پیوستگی، اثرات چشمه اتصال ، اثرات نسبت دهانه به عمق تیر ، اثرات مربوط به لاغری بال و جان تیر را چهار عامل موثر بر شکل پذیری اتصالات صلب می دانند و محدوده های را برای این چهار عامل معرفی می کنند که در آن محدوده ها شکل پذیری اتصال بیشتر می باشد. در این مطالعه سعی شده تا با ایجاد مدل های از اتصال صلب رایج در ایران و تحلیل عددی آن ها در نرم افزار ansys 9  به بررسی عملکرد این محدوده هابپردازیم.

باتو جه به اینکه اتصال صلب رایج در ایران ،اتصال به وسیله ورق اتصال بال و جان تیر به بال ستون می باشد تمامی مدل ها بر اساس این نوع اتصال طراحی گردید.

در ابتدا با در نظر گرفتن محدوده ذکر شده در آیین نامه برای سه عامل چشمه اتصال، نسبت دهانه به عمق تیر،لاغری بال و جان تیر، هفت مدل با محدودهای مختلف در ورق پیوستگی طراحی شد و سعی شد بهترین محدوده شکل پذیری برای این پارامتر به دست آوریم.

در مرحله دوم کار با در نظر گرفتن محدوده ای به دست آمده از مرحله قبل برای ورق پیوستگی و محدوده ذکر شده در آیین نامه برای نسبت دهانه به عمق تیر و لاغری بال و جان تیر ، سه مدل با محدوده های مختلف در چشمه اتصال طراحی شد و بهترین محدوده شکل پذیری تعیین گشت.

در مرحله بعدی با در نظر گرفتن محدوده های به دست امده از مراحل قبل برای ورق پیوستگی و چشمه اتصال و محدوده ذکر شده در آیین نامه برای لاغری بال و جان تیر ،سه مدل با محدوده های مختلف در نسبت دهانه به عمق تیر طراحی و بهترین محدوده برای این پارامتر موثربه دست آمد.

در مرحله آخر با در نظر گرفتن محدودها به دست آمده در مراحل قبلی برای سه پارامتر فوق، چهار مدل در محدودهای مختلف لاغری بال به جان تیر طراحی شد و بهترین محدوده شکل پذیری برای این پارامتر هم تعیین گشت.

در بررسی اثر ورق پیوستگی ،دیده شد که وجود ورق پیوستگی برای شکل پذیری بهتر اتصال لازم است و با افزایش ضخامت ورق پیوستگی شکل پذیری مقداری افزایش می یابد.در بررسی اثرات چشمه اتصال و نسبت دهانه به عمق تیر نتایج به دست آمده با آیین نامه مطابقت داشت و در بررسی اثر لاغری جان به بال تیر ، مشخص شد که در صورتی که لاغری تنها در جان تیر وجود داشته باشد شکل پذیری به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.