بررسی موانع استقرار اطلاعات مدیریت در ادارات شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران


در حال بارگذاری
۷ دی ۱۳۹۶
Doc
2MB
128
299 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

هدف از انجام این پژوهش بررسی موانع استقرار و بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران بوده که در این تحقیق ابتدا با توجه به سوابق  نظری و تجربی مرتبط تعداد ۴۹ مانع شناسایی، سپس با استفاده از یک پرسشنامه پنج ارزشی مبتنی بر طیف لیکرت نظر مخاطبان در مورد میزان بازدارندگی و اهمیت آنها مورد پرسش قرار گرفت. آنگاه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی موانع دسته‌بندی گردیدند. درمجموع موانع بازدارنده استقرار و بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در شرکت بهربرداری نفت و گاز گچساران در نه مانع جمع‌بندی و نامگذاری گردید. نتایج آزمون همبستگی در این تحقیق نشان داد که بین میزان دسترسی به سیستم اطلاعات مدیریت و میزان توانایی استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت با میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت همبستگی مثبت و بین موانع فردی و موانع مدیریت تغییر با میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت همبستگی منفی وجود دارد. نتایج آزمون رگرسیون در این پژوهش نشان داد که مهمترین عوامل تاثیرگذار بر میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در شرکت بهربرداری نفت و گاز گچساران به‌ترتیب اهمیت میزان توانایی استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت، میزان دسترسی به سیستم اطلاعات مدیریت و موانع محیطی می‌باشند.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.