بررسی نقش جاذبه ها و پتانسیل های گردشگری شهرستان کوهدشت در جذب گردشگران


در حال بارگذاری
۳۰ آذر ۱۳۹۶
Doc
3.14MB
209
273 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

چکیده

هدف کلی این تحقیق بررسی نقش جاذبه ها و پتانسیلهای گردشگری شهرستان کوهدشت  در جذب گردشگران می باشد. روش تحقیق این پژوهش ترکیبی از روشهای توصیفی،اسنادی و تحلیلی است. لازم به ذکر است که در این تحقیق پس از تهیه کلیات و چهارچوب نظری تحقیق، جهت کسب اطلاع از مناطق مورد مطالعه و بررسی جایگاه و چگونگی گردشگری در آن منطقه، اقدام به انجام عملیات میدانی شد. به طور کلی پرسشنامه ای برای انجام این تحقیق آماده شد. پس از تکمیل این پرسشنامه، برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss و Excel استفاده گردید. آزمون آماری آلفای کورنباخ(قابلیت اعتماد پرسشنامه) نشان داد که این پرسشنامه از اعتبار و روائی مناسبی برخوردار است. آزمونهای فرضیات تحقیق که با آزمون آماری خی دو انجام گرفت، نشان داد که بین عدم آشنایی گردشگران از جاذبه های گردشگری و تعداد گردشگران در این شهرستان رابطه معناداری وجود دارد(P</05). همچنین نتایج حاصله نشان داد که بین کمبودامکانات زیربنایی وتوسعه نیافتگی صنعت گردشگری درشهرستان ممسنی رابطه معناداری وجوددارد(P</05). علاوه بر این، نتایج تحلیل SWOT نشان می دهد که آستانه آسیب پذیری این شهرستان در زمینه انواع مختلف گردشگری بسیار بالا بوده و نیازمند بازنگری و ارائه سیاست های مناسب در جهت رفع ضعفها و تهدیدها با استفاده از نقاط قوت و فرصتها می باشند.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.