بررسی و تجزیه و تحلیل نرم افزارهای غیرخطی طراحی سد وزنی بتنی با توجه به اندر کنش سد و مخزن


در حال بارگذاری
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
pdf
7.19MB
240
196 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

پس از آسیب دیدگی چند سد بزرگ بر اثر زلزله در سالهای آغازین دهه هفتاد میلادی ، توجه بسیاری از پژوهشگران به مساله تحلیل لرزه ای سدهای بتنی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش سد، مخزن و سنگ پی معطوف گشت که این امر تاکنون ، سبب پیشرفتهای شگرفی در زمینه مورد بحث و ارائه راهکارهای فراوانی، در جهت مدلسازی هر چه دقیقتر رفتار این مجموعه پیچیده گردیده است . در این میان ، تحلیل اندر کنش دینامیکی سد و مخزن نامحدود ، بدلیل اهمیت بیشتر ، حجم قابل توجه ی از تحقیقات انجام گرفته را به خود اختصاص داده است .اندرکنثی یعنی دو م حیط مجاور هم د ارای کنش و واکنش می باشند .

بنابراین هنگام زلزله سازه به سیال ، یک اثر می گذارد و سیال اثر را بر می گ رداند و رفتار رفت و برگشتی بی پایانی خوا هیم داشت که بط ور م جزا قابل تحلیل نیستند . مطالعات انجام گرفته در مورد اندرکنش سد و مخزن در هنگام وقوع زلزله می باشد . در این پایان نامه به بررسی چند نرم افزار غیر خطی و اجزاء محدود در زمینه اندر کنش سد و مخزن پرداخته شده است . تمام آنالیزها به روش حل مستقیم در حوزه زمان انجام می گیرد به این دلیل که قابلیت اعمال تمام رفتارهای غیرخطی و غیر ارتجاعی در مدل را دارا می باشد و از اینرو بیشتر در تحلیل غیرخطی سازه ها بکار می رود . ارزیابی و بررسی اصلی روی نیروهای هیدرودینامیک که در وجه بالادست سد های بزرگ در طول تحریک های شدید مشکل ساز است انجام شده است .

برای تمام آنالیز از گزینه Impedance به عنوان شرط مرزی جاذب موج انتهای مخزن استفاده شده است . برای هر نرم افزار آنالیزهای تاریخچه زمانی فشار و تغییر مکان انجام گرفته و در نهایت المان های مناسب برای سازه سد و سیال مخزن با توجه به مقایسه نتایج بد ست آمده از هر نرم افزار و نتایج مرجع معرفی می گردد . مزایا و معایب هر نرم افزار در حالت کلی و نیز نوع خروجی هر نرم افزار بعد از آنالیز ارائه گردیده است . با توجه به نتایج بدست آمده از هر نرم افزار و مقایسه با یکدیگر ، کاربرد هر نرم افزار در زمینه های مختلف تحلیل دینامیکی اندر کنش سد و مخزن از جمله روش اویلر – لاگرانژ ، آنالیز مودال و ….. نیز ارائه می گردد .

در فصول اول تا سوم ، کلیاتی در مورد اندرکنش ، مروری بر کارهای گذشته ، انواع روشهای تحلیلی و تحلیل دینامیکی ارائه شده است . در ادامه معادلات حاکم ب ر سازه سد و مخزن و سیستم کوپل ، شرایط کلی مرزها و نیز انواع روشهای عددی تحلیل اندرکنش نیز تشریح شده است . فصل هفتم به معرفی نرم افزارها ، روش کار آنها و مثالی از هر نرم افزار ارائه شده است . در فصل هشتم به بررسی ۴ مدل سیستم سد – مخزن پرداخته شده و در نهایت المان هایی که باید آنالیزهای تاریخچه زمانی روی آنها انجام گیرد معرفی می شود .

در نهایت در فصل نهم با المان ها در نظر گرفته شده ، آنالیز های فشار و تغییر مکان در حوزه زمان ( آنالیز تاریخچه زمانی ) روی مدل سد در نظر گرفته شده اجرا می گردد و نتایج کلی درزمین ه بحث اندر کنش سد و مخزن فصل دهم ارائه شده است و پیشنهادهایی نیز در این فصل داده شده است.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.