بررسی پایداری شیروانی های خاکی با استفاده از مجموعه های فازی


در حال بارگذاری
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
pdf
4.60MB
186
190 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

تئوری مجموعه های فازی که در سال ۱۹۶۵ توسط پروفسور لطفی عسگرزاده به جامعه علمی ارائه گردید ، ابزاری توانمند و انعطاف پذیر برای مدلسازی عدم قطعیت ها و عدم صراحت های موجود در دنیای واقعی و بیان  عبارت های زبانی برگرفته از تجربه و دانش بشری در قالب روابط ریاضی بشمار می آید. توسعه و کاربرد این دانش بخصوص در حیطه علوم مهندسی طی چند دهه اخیر چشمگیر بوده است.

با توجه به عدم قطعیت های ذاتی موجود در پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک، استفاده از ابزاری مانند مجموعه های فازی بطوریکه بتواند این عدم قطعیت ها را در تحلیل و طراحی لحاظ نماید ضروری به نظر می رسد. از طرف دیگر با توجه به اینکه بارهای لرز های بصورت قطعی قابل پیش بینی نمی باشند اهمیت استفاده از تئوری مجموعه های فازی در مباحث ژئوتکنیک لرزه ای روشن می گردد.

بعنوان مثال در بررسی پایداری لرزه ای یک شیروانی خاک، تئوری مجموعه های فازی این قابلیت را فراهم می کند که کلیه پارامترهای مسأله مانندچسبندگی خاک، زاویه اصطکاک داخلی خاک، وزن مخصوص خاک و نیروی ناشی از زلزله نه بصورت یک عدد  قطعی بلکه بصورت یک مجموعه فازی که تمام عدم قطعیت ها را دربر می گیرد مطرح شوند. بدیهی است که برای تعیین مجموعه فازی برای هر پارامتر باید از داده های کافی همراه با تجربه شخص خبره بهره گرفت. در نهایت ضریب اطمینان در برابر لغزش نیز بصورت یک مجموعه های فازی بیان می شود بطوریکه به هر مقدار ضریب اطمینان یک مقدار از امکان وقوع نسبت داده می شود.

در این پروژه همچنین ضریب اطمینان پایداری شیب های سد کرخه از طریق مجموعه های فازی بدست آمده و با نتایج آنالیز با روش های دیگر مقایسه گردیده است. در این مقاله با سه روش ضریب اطمینان سد کرخه با در نظر گرفتن نیروی افقی زلزله با روش های فازی مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق به سه روش پایداری شیب های سد کرخه مورد بررسی قرار گرفت ابتدا فرض شد که هیچ نتیجه آزمایشگاهی از پارامترهای مساله در دسترس نیست و فقط با تکیه بر نظریه فرد خبره ضریب اطمینان بدست آمد .

در روش دوم از نتایج آزمایشگاهی و نظریه فرد خبره به صورت تواما در بدست آوردن ضریب اطمینان مورد استفاده قرار گرفته شد و سر آخر فقط نتایج آزمایشگاهی به صورت فازی برای بدست آوردن ضریب اطمینان استفاده گردید و از تمام این روش ها تابع عضویت ضریب اطمینان بدست امد. همچنین برای مطالعه اثر شکل توابع عضویت بر روی جواب نهایی مساله از توابع عضویت با شکل های مثلثی ، زنگوله ای ، گوسی و π- شکل استفاده گردید . نتایج حاصل از بررسی فازی پایداری سد کرخه با نتایج حاصل از تحلیل های شبه استاتیکی مهندسین مشاور طراح سد مورد مقایسه قرار گرفت تا نشان دهد که ضریب اطمینان بدست امده در روش فازی بسیار نزدیک به ضریب اطمینان حاصل از محاسبات شبه استاتیکی می باشد.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.