بررسی آنالیز های پوش اور مودال و جابه جایی محور جهت تخمین ظرفیت قاب‌های دوبعدی بتن مسلح


در حال بارگذاری
۲۳ فروردین ۱۳۹۷
doc
4.95MB
175
304 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

به منظور تخمین ظرفیت ساختمان­ها، استفاده از روش های استاتیکی بجای روش دینامیکی افزاینده بسیار راحت تر و کم هزینه تر خواهد بود. روش دینامیکی افزاینده هر چند جواب های دقیق تر و نزدیک تری به رفتار واقعی سازه می دهد، پر هزینه بودن و زمان مند بودن میل به استفاده از روش های استاتیکی را برای تخمین ظرفیت افزایش داده است. در روش های تحلیل استاتیکی غیر خطی، مبنای روش بر این اساس است که رفتار سازه توسط مود اول کنترل می­شود و نیز شکل سازه پس از تسلیم ثابت باقی می­ماند که هر دو این فرض ها تقریبی می­باشند، روش MPA (ترکیب مودها)، با استفاده از تئوری دینامیک سازه ها، اثر مودهای بالاتر را در نظر می­گیرد.

تحقیقات گذشته حاکی از این است که این روش در قیاس با روش های دیگر از جمله روش های FEMA-440، نتایج بهتری ارایه می دهد. از دیگر روش های تحلیل استاتیکی غیر خطی، روش جابجایی – محور(DPA) است که اساس آن بر فرض بارگذاری توسط جابجایی استوار است. این روش نیز بدلیل استفاده از مود های بالاتر در ناحیه پس از تسلیم همپوشانی خوبی با روش دینامیکی افزاینده دارد.

هدف از این پژوهش ارزیابی دقت روش MPA و DPA در تخمین ظرفیت لرزه ای سازه های منظم و مقایسه نتایج با مقادیر حاصل از تحلیل دینامیکی افزاینده غیر خطی می باشد. برای این منظور تعدادی قاب بتنی منظم ، مورد تحلیل استاتیکی غیر خطی معادل(MPA)  و (DPA) و تحلیل دینامیکی افزاینده قرار گرفتند.

در طی انجام این تحلیل ها، پاسخ های کلی و موضعی سازه ها حاصل از تحلیل های استاتیکی غیر خطی معادل و تحلیل دینامیکی افزاینده باهم مقایسه می­شوند. پاسخ ها شامل جابجایی بام، جابجایی نسبی طبقات، برش پایه، محل تشکیل مفصل پلاستیک و شاخص آسیب قاب می باشند. پس از انجام تحلیل ها، دسته بندی و ارایه نتایج آماری برای پارامتر های مختلف پاسخ سازه ها، کنترل تطابق یا عدم تطابق پاسخ تحلیل ها و تحلیل نتایج از جمله کارهایی است که برای رسیدن به نتیجه گیری انجام شده است.

با توجه به پاسخ های هر یک از روش ها، می توان به این نتیجه رسید که روش مودال در پاسخ های جابجایی دقت و همبستگی بالاتری دارند حال آنکه روش جابجایی – محور در پاسخ های نیرو نتایج مطلوب تری دارد. هر دو روش در تعیین میزان خرابی و آسیب قاب با خطاهای قابل ملاحظه ای همراه است.

فصل اول 

نگاهی کلی به روش های آنالیز غیر خطی و مروری بر تحقیقات انجام شده

۱-۱-پیشگفتار

۱-۲-نگاه کلی به روشهای تحلیل غیر خطی سازه ها

۱-۲-۱: مدل سازی

۱-۲-۲:مشخصات زمین لرزه

۱-۲-۳: گزینه های تحلیل غیر الاستیک

۱-۲-۳-۱: تحلیل دینامیکی غیر خطی

۱-۲-۳-۲: تحلیل دینامیکی مدل ساده شده به چند درجه آزادی معادل (MDOF)

۱-۲-۳-۳: تحلیل دینامیکی با مدل ساده شده به یک درجه آزادی معادل (SDOF)

۱-۲-۳-۴: تحلیل استاتیکی غیرخطی معادل(ENSP)

۱-۲-۴: تاریخچه روش های استاتیکی غیر خطی و دینامیکی افزاینده

۱-۲-۴-۱:تحقیقات انجام شده بر روی روش مودال

۱-۲-۴-۲: تحقیقات انجام شده بر روی روش جا بجایی- محور

۱-۲-۴-۳:تحقیقات انجام شده بر روی روش آنالیز دینامیکی افزاینده

۱-۲-۴-۴:تحقیقات انجام شده بر روی آنالیز ظرفیت

۱-۲-۴-۵: روش طیف ظرفیت (Capacity Spectrum Method)

۱-۲-۴-۶: روش ضرایب

۱-۲-۴-۷: روش N2

۱-۲-۴-۸: شکل توزیع بار جانبی در ارتفاع ساختمان

۱-۲-۵: بررسی کلی آیین نامه های مختلف

۱-۲-۵-۱: آیین نامه FEMA356 [10]

۱-۲-۵-۲: آیین نامه Eurocode 8 [12]

۱-۲-۵-۳: آیین نامه ATC  [۴]

۱-۲-۵-۴: آیین نامه BSL 2000 [۲۹]

۱-۳: بیان مسأله و هدف تحقیق

۱-۴: روند دستیابی به هدف تحقیق

۱- ۵ : خلاصه فصل

فصل دوم

تحلیل استاتیکی غیرخطی معادل ودینامیکی افزاینده

۲-۱: پیشگفتار

۲-۲: شرح روش تحلیل استاتیکی غیرخطی معادل

۲-۳: روش ترکیب مودها و مبانی تئوری مسئله[۱۵]

۲-۳-۱: مبانی تئوری مسئله

۲-۳-۲: خلاصه روش تحلیل ترکیب مودها

۲-۴:روش بارافزون بر اساس جا بجایی

۲-۴-۱:خلاصه روش جابجایی-محور

۲-۶:  IDA و آنالیز استاتیکی غیرخطی

۲-۷:روش انجام آنالیز های ظرفیت

۲-۸ : خلاصه فصل

فصل سوم

مشخصات قاب های انتخاب شده برای تحلیلهای غیرخطی

۳-۱: پیشگفتار

۳-۲: رفتار قابهای خمشی

۳-۳: مفصل پلاستیک در قاب های خمشی

۳-۴: معرفی قابها

۳-۴-۱: سیستمهای باربر

۳-۴-۲: مشخصات فیزیکی و مکانیکی مصالح

۳-۵: بارگذاری

۳-۶: معرفی قاب ها

۴-۶-۱: ابعاد قاب ها و درصد آرماتور استفاده شده در آن ها

۳-۷: معرفی زمین لرزه های انتخاب شده، مقیاس کردن آنها و طیف فرکانس شتابنگاشتها

۳-۷-۱: تاریخچه زمانی شتاب و شتابنگاشتها

۳-۸: نرم افزار مناسب جهت تحلیل غیر خطیِ قاب های بتن آرمه

۳-۸-۱:آشنایی با نرم افزار OpenSees

۳-۸-۲ :امکانات نرم افزار OpenSees

المان تیر ستون غیر خطی (Nonlinear Beam Column)

المان تیر با مفصل (Beam With Hinges Element)

مقطع Fiber (Fiber Section)

۳-۹ : خلاصه فصل

فصل چهارم

ارائه نتایج حاصل از آنالیز های مودال و جابجایی-محور و مقایسه با نتایج انالیز دینامیکی افزاینده

۴-۱: پیشگفتار

۴-۲: روند انجام تحلیل‌ها و بدست آوردن نتایج

۴-۲-۱: طریقه محاسبه جابجایی هدف در روش ترکیب مودها

۴-۳: بررسی نتایج جابجایی  بام

۴-۳-۱: ضریب همبستگی نتایج

۴-۳-۲: تعریف خطاها

۴-۴:بررسی نتایج نسبت جابجایی نسبی حداکثر

۴-۵: بررسی نتایج برش پایه

۴-۶ : محل تشکیل مفصل های پلاستیک

۴-۷ : شاخص آسیب قاب

۴-۸ : خلاصه فصل

فصل پنجم 

نوآوری تحقیق،خلاصه و نتیجه گیری

۵-۱: پیشگفتار

۵-۲ : نوآوری تحقیق

۵-۳: خلاصه مطالب

۵-۴ : نتیجه گیری

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.