بررسی اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی‌شدن ایران


در حال بارگذاری
۱۶ آذر ۱۳۹۶
Doc
882KB
186
222 بازدید
۱۲۵۰۰ تومان
خرید

مقدمه و هدف: جهانی­شدن یکی از جنبه­های مهم قدرت در جهان امروز است. این پدیده تأثیرگذارترین نیرو در تعیین جایگاه کشورها در آینده است. بسیاری معتقدند که جهانی‌شدن یک فرصت استثنایی است. لذا شرط توفیق ایجاب می­کند که ابعاد آن به­خوبی شناخته شود تا انتخاب راهبردهای بهینه میسر گردد. جهانی­شدن در چهار کلان حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع مورد بررسی است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی‌شدن ایران بود.

روش­ها: این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و به شکل میدانی انجام‌شده است. در این پژوهش محققین با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته اقدام به جمع‌آوری اطلاعات نمودند. برای بررسی روایی صوری و محتوایی، پرسشنامه بین ۱۴ نفر از اساتید و متخصصین مدیریت ورزش توزیع شد و پس از اصلاح جهت تائید روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده گردید. جهت بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرون باخ بهره‌گیری شد (۹۳/0a=). جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دکتری و اساتید مدیریت ورزش دانشگاه‌های سراسر کشور تشکیل می‌دادند. نمونه‌های آماری پژوهش به‌صورت کل­شمار و هدفمند انتخاب شدند که پس از پیگیری و کوشش محقق تعداد ۱۲۰ نفر به پرسشنامه طرح تحقیق پاسخ دادند. از نرم‌افزار SPSS و لیزرل Lisrel 8.5 جهت تجزیه‌وتحلیل توصیفی و استنباطی داده‌ها بهره‌گیری شد. همچنین از آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده­ها استفاده شد. از آزمون معناداری میانگین‌ها برای بررسی میزان اهمیت گویه­ها و همچنین برای اولویت‌بندی اثرات توسعه ورزش بر ابعاد چهارگانه جهانی‌شدن و گویه­ها از تحلیل عاملی مرتبه دوم استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که متخصصان و کارشناسان کشور معتقدند: «جهانی‌شدن باید در برنامه بلندمدت به‌عنوان یکی از اهداف اصلی کشور باشد»، «جهانی‌شدن و تجارت آزاد باعث افزایش صادرات، کاهش قیمت‌ها و اشتغال­زایی و رشد بلندمدت اقتصادی می‌شود» و همچنین جهانی‌شدن «تعامل فرهنگی و ارتقاء فرهنگ‌ها را در پی خواهد داشت» و نتایج همچنین حاکی از این است که مهم­ترین اثرات توسعه ورزش بر بعد اقتصادی جهانی‌شدن «افزایش جذب سرمایه‌گذاری‌های (مستقیم و غیرمستقیم) خارجی»، «افزایش جریان سرمایه و گسترش آزادی تجاری» و «توسعه و گسترش خصوصی‌سازی» می­باشد و مهم­ترین اثرات توسعه ورزش بر بعد اجتماعی «گسترش و توسعه صنعت گردشگری»، «گسترش درک بین‌المللی» و «توسعه ارتباطات اجتماعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات» و مهم­ترین اثرات توسعه ورزش بر بعد سیاسی «گسترش دیپلماسی و تعامل با سایر کشورهای جهان»، «افزایش عضویت در سازمان‌های بین‌المللی» و «گسترش و ارتقاء صلح و وحدت ملی و بین‌المللی» و مهم­ترین اثرات توسعه ورزش بر بعد فرهنگی شامل: «گسترش استفاده از زبان واحد بین‌المللی»، «گسترش تعامل فرهنگی (گفتگوی تمدن‌ها و فرهنگ‌ها)» و «ارتقاء کیفیت و سبک زندگی» می­باشد. همچنین از دیدگاه متخصصان و کارشناسان مهم­ترین اثرات جهانی‌شدن کشور بر ورزش شامل توسعه جذب گردشگران ورزش، افزایش جذب حامیان ورزشی بین‌المللی و عضویت فعال در سازمان‌های بین‌المللی ورزشی می­باشد.

نتیجه‌گیری: امیدواریم با توجه به اثرات مختلف اثبات شده ورزش (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) در این تحقیق، مسئولین و سیاستگزاران کشور با بهره­گیری از نظرات و دیدگاه­های متخصصان و کارشناسان بتوانند گامی موثر در توسعه و جهانی­شدن کشور بردارند.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.