بررسی اثر یک برنامه تمرینی ترکیبی بر ترکیب بدن و برخی از فاکتورهای آمادگی جسمانی


در حال بارگذاری
۱۶ آذر ۱۳۹۶
Doc
2MB
133
346 بازدید
۱۲۵۰۰ تومان
خرید

بررسی اثر یک برنامه تمرینی ترکیبی بر ترکیب بدن و برخی از فاکتورهای آمادگی جسمانی در دانش آموران دختر چاق و یا دارای اضافه وزن مقطع راهنمایی

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر هشت هفته برنامه تمرینی ترکیبی (هوازی- قدرتی) بر ترکیب بدن و برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی دانش آموزان نوجوان دختر چاق و یا دارای اضافه وزن بود. تعداد ۳۰ دانش آموز دختر چاق و یا دارای اضافه وزن از مدارس راهنمایی شهرستان خوی با میانگین سنی (۶۹/۰±۱۴) سال، وزن (۸۸/۶ ±۳۵/۷۶) کیلو گرم و قد ( ۶۲/۴±۱۶۱) سانتی متر به صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند و به صورت تصادفی در دو گروه تمرین (۱۵=n) و کنترل (۱۵=n) تقسیم شدند. پس از اجرای آزمون های اولیه از هر دو گروه، گروه تمرینی به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته پروتکل تمرینی را که شامل یک سری تمرینات هوازی با شدت۵۰ تا ۸۵ درصد ضربان قلب بیشینه (HRmax) و قدرتی بود را اجرا کردند. طی جلسه ای جداگانه، پس آزمون در هر دو گروه تمرین و کنترل انجام گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون t همبسته جهت تعیین اختلاف بین پیش آزمون و پس آزمون در داخل گروه ها و از آزمون t مستقل برای تعیین اختلاف بین گروه ها استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون گروه تجربی در ترکیب بدن شامل درصد چربی، وزن چربی، شاخص توده بدنی (BMI) و وزن، همچنین، آمادگی جسمانی شامل استقامت قلبی تنفسی، استقامت عضلانی، انعطاف پذیری و توان بی هوازی اختلاف معناداری وجود دارد (۰۵/۰≥p)، اما در میانگین پیش آزمون و پس آزمون گروه تجربی در وزن بدون چربی تفاوت معناداری مشاهده نشد (۰۵/۰<p). در مقایسه بین گروهی در ترکیب بدن (درصد چربی، وزن چربی، BMI و وزن) و آمادگی جسمانی (استقامت قلبی تنفسی، استقامت عضلانی و انعطاف پذیری) تفاوت معناداری بین گروه کنترل و تمرین دیده شد (۰۵/۰≥p)، اما در وزن بدون چربی و توان بی هوازی تفاوت بین دو گروه کنترل و تمرین معنادار نبود(۰۵/۰<p). در مجموع یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که هشت هفته برنامه تمرینی ترکیبی می تواند اثرات مفیدی بر شاخص های ترکیب بدن و آمادگی جسمانی در افراد چاق داشته باشد.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.