بررسی ارتقا و انجماد فاعل در زبان فارسی


در حال بارگذاری
۷ دی ۱۳۹۶
doc
1MB
124
۱۲۵۰۰ تومان
خرید

الف) موضوع، طرح مسئله و اهداف: این پژوهش به موضوع ارتقا و انجماد فاعل در زبان فارسی می­پردازد و در صدد است تا نحوۀ بازبینی مشخصۀ حرف تعریف و نوع حرکت فاعل بند پیرو به بند پایه را تبیین کند. هدف از انجام این تحقیق درک بهتر و بیشترِ نحو زبان فارسی است. با شناخت جایگاه و حرکت و دیگر مسائلِ مربوط به فاعل می‌توان تحلیل بهتری از جایگاه عناصر دیگر جمله و تعامل فاعل با این عناصر نیز به‌دست آورد.

ب) مبانی نظری، شامل چهارچوب نظری، پرسش تحقیق و فرضیه: چهارچوب نظری این پژوهش برنامۀ کمینه­گرای چامسکی (۲۰۰۰) است و پرسش­های آن شامل این موارد است: نحوۀ بازبینی مشخصۀ حرف تعریف، نوع حرکت فاعل بند پیرو به بند پایه، و نحوۀ بازبینی مشخصه‌های تعبیرناپذیر هسته زمان بند پایه در ساخت‌های ارتقایی و ساخت‌هایی که در آن‌ها محمول بند پایه مجهول است و عواملی که باعث ایجاد محدودیت در حرکت فاعل بند پیرو به بند پایه است. در این پژوهش فرض بر این است که حرکت موضوع فاعل از مشخص‌گر گروه فعلی پوسته‌ای به مشخص‌گر گروه زمان مشخصه حرف تعریف هستۀ زمان را بازبینی می‌کند، فاعل بند پیرو در صورت حرکت به بند پایه تحت فرایند حرکت غیرموضوع جابه‌جا می‌شود، پوچ‌واژه پنهان در مشخص‌گر گروه زمان بند پایه در ساختارهای ارتقایی و ساخت‌هایی که در آن‌ها محمول بند پایه مجهول است گروه هدف برای عنصر کاونده است و نوع محمول بند پایه از لحاظ گذرا، مجهول و نامفعولی بودن محدودیت‌هایی را بر حرکت غیرموضوع فاعل بند پیرو به بند پایه اعمال می‌کند.

پ) روش تحقیق شامل جامعۀ مورد تحقیق و روش تحلیل داده­ها: روش این پژوهش از نوع کتابخانه‌ای است. قضاوت دربارۀ (نا)دستوری بودن شاهدهای زبانی برمبنای شم زبانی نگارنده و شم زبانی چند گویشور دیگر انجام می‌گیرد.

ت) یافته­های تحقیق: حرکت موضوع فاعل به­منظور بازبینی مشخصۀ حرف تعریف، حرکت غیرموضوع فاعل بند پیرو به بند پایه، حضور پوچ‌واژۀ پنهان در بند پایه در ساختارهای ارتقایی و ساخت‌هایی که در آن‌ها محمول بند پایه مجهول است، و نوع محمول بند پایه عامل نوع محدویت حرکت غیرموضوع فاعل بند پیرو به بند پایه.

نتیجه­گیری و پیشنهاد­ها: ساختا­ر­های فاقد فعل نمی­توانند مبنایی برای نحوۀ بازبینی مشخصۀ حرف تعریف باشند. با استناد به اصل انجماد فاعل بند پیرو تحت فرایند حرکت غیرموضوع به بند پایه حرکت می­کند، در نتیجه پوچ‌واژۀ پنهان در بند پایه در ساختارهای ارتقایی و ساخت‌هایی که در آن‌ها محمول بند پایه مجهول است مشخصۀ حرف تعریف زمان بند پایه را بازبینی می­کند و نوع محمول بند پایه مشخص­کنندۀ نوع محدودیت حرکت غیرموضوع فاعل بند پیرو به بند پایه است. چه معیارهایی را می‌توان ارائه کرد تا محل قرار گرفتن فاعل بند پیرو در جایگاه مبتدا یا کانون مشخص شود.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.