بررسی دقت روش‌های نوین پوش اور در تخمین پاسخ لرزه‌ای سازه‌های فولادی مهاربندی شده با مهاربند BRB


در حال بارگذاری
۲۵ فروردین ۱۳۹۷
doc
2.19MB
112
294 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

در سال­های اخیر روش‌های تحلیل استاتیکی غیرخطی (پوش آور) با توجه به سادگی، سرعت انجام و سهولت تفسیر نتایج، در مقایسه با روش­های تحلیل دینامیکی غیرخطی به عنوان دقیق‌ترین روش تحلیل لرزه‌ای، به سرعت توسعه یافته و مورد استقبال قرار گرفته­ اند.

در یک دهه اخیر روش‌های نوینی به منظور بهبود عملکرد تحلیل‌های پوش آور سنتی ارائه شده است که اثر مودهای بالاتر و تغییرات مشخصات مودال سازه در طول بارگذاری را نیز در نظر می‌گیرند. این روش‌ها غالباً بر اساس پاسخ‌های تعداد محدودی از مدل‌های سازه‌ای پیشنهاد شده‌اند و عملکردشان در انواع مختلف سازه‌ها مانند سازه مهار بندی شده بررسی نشده است. از این رو در این مطالعه، عملکرد روش‌های پوش آور در تخمین پاسخ قاب‌های مهار بندی شده فولادی مورد بررسی قرار می‌گیرد و بهترین روش پیشنهاد می‌شود.

فصل اول « مقدمه »

۱-۱- مقدمه

۱-۱-۱- تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی

۱-۱-۲- تحلیل استاتیکی غیرخطی فزاینده (پوش آور)

۱-۲- اهداف و ضرورت تحقیق

۱-۳- روش تحقیق

۱-۴- ساختار پایان‌نامه

فصل دوم « مروری بر منابع »

۲-۱- مقدمه

۲-۲- روش‌های تحلیل خطی

۲-۲-۱- ضعف‌های روشهای تحلیل خطی

۲-۳- روشهای تحلیل غیرخطی

۲-۳-۱- تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی

۲-۳-۲- تحلیل دینامیکی افزایشی (IDA)

۲-۳-۳- تحلیل استاتیکی غیرخطی (پوش اور)

۲-۴- بررسی روشهای تحلیل پوش اور مرسوم

۲-۴-۱- روش ضرایب جابجایی (DCM)

۲-۴-۲- روش طیف ظرفیت (CSM)

۲-۴-۳- روش N2

۲-۴-۴- کاستیهای روشهای پوش اور مرسوم

۲-۵- روشهای تحلیل پوش اور پیشرفته

۲-۵-۱- روشهای پوش اور با الگوی بار ثابت

۲-۵-۲- روشهای پوش اور با الگوی بار بهنگام شونده

۲-۵-۳- روش پوش اور بهنگام شونده بر اساس برش طبقات (SSAP)

فصل سوم « جزئیات مدل سازی »

۳-۱- مقدمه

۳-۲- روش‌های پوش اور مورد بررسی و معیارهای ارزیابی

۳-۳- مدلهای سازهای مورد مطالعه

۳-۳-۱- جزئیات مدل سازه ی ۳ طبقه

۳-۳-۲- جزئیات مدل سازه ی ۶ طبقه

۳-۳-۳- جزئیات مدل سازه ی ۹ طبقه

۳-۴- نرمافزارهای مورد استفاده

۳-۵- فرضیات مدل سازی

۳-۶- رکورد زلزله های مورد بررسی

فصل چهارم « نتایج و تفسیر آن‌ها »

۴-۱- کلیات

۴-۲- نتایج حاصل از تحلیل روش‌ها و رکوردهای مختلف در ساختمان ۳طبقه

۴-۲-۱- ارزیابی عملکرد روش‌های پوش آور در ساختمان‌های ۳ طبقه

۴-۲-۲- ارزیابی عملکرد روش‌های پوش آور در ساختمان‌های ۶ طبقه

۴-۲-۳- تحلیل نتایج حاصل از روش‌های پوش آور در تخمین جابجایی نسبی طبقات در ساختمان ۶ طبقه

۴-۲-۴- تحلیل نتایج حاصل از روش‌های پوش آور در تخمین جابجایی طبقات در ساختمان ۶ طبقه

۴-۲-۵- نتایج حاصل از تحلیل روش‌ها و رکوردهای مختلف در ساختمان ۹ طبقه

۴-۲-۶- تحلیل نتایج حاصل از روش‌های پوش آور در تخمین برش طبقات در ساختمان ۹ طبقه

فصل پنجم « جمع‌بندی و پیشنهادها »

۵-۱- مقدمه

۵-۲- خلاصه نتایج

۵-۲-۱- بررسی تأثیر روش‌های مختلف در برآورد جابجایی طبقات

۵-۲-۲- بررسی تأثیر روش‌های مختلف در برآورد جابجایی نسبی بین طبقات

۵-۲-۳- بررسی تأثیر روش‌های مختلف در برآورد برش طبقات

۵-۳- نتیجه گیری کلی

۵-۴- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.