بررسی رسوب در مخازن سدها با استفاده از نرم افزار Gstars 2.1


در حال بارگذاری
۳۱ فروردین ۱۳۹۷
pdf
2.57MB
156
250 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

مسأله رسوب و چگونگی توزیع آن در مخزن سد از اهمیت قابل ملاحضه ای برخوردار است. بطوریکه اگر در طراحی یک سد مسأله رسوب مورد توجه قرار نگیرد پس از مدتی سازه های آبگیر و تاسیسات نیروگاههای برق آبی با مشکل جدی مواجه می گردند و از همه مهمتر اینکه حجم مخزن کاهش می یابد.

از طرف دیگر گرچه مدل های کامپیوتری در مقایسه با مساحی مخزن از دقت و اطمینان کمتری برخوردار هستند، اما با توجه به هزینه بالای مساحی استفاده از مدل های کامپیوتری جهت مشخص کردن وضعیت رسوبات در مخزن منطقی به نظر می رسد.

با بررسی نتایج بدست آمده از مدل عددی Gstars2.1 و مقایسه با اندازه گیری های واقعی، مشاهده می شود که این مدل در شبیه روند رسوبگذاری در نواحی نزدیک به بدنه سد، از دقت کمتری برخوردار است.

فصل اول: آستانه حرکت ذرات رسوب

۱-۱ مقدمه

۲-۱-فرم بستر

۳-۱-آستانه حرکت ذرات بستر

۴-۱-شروع معلق شدن ذرات

۵-۱-مکانیزم حمل رسوب

۶-۱-رابطه همبستگی بین بار معلق و دبی جریان

فصل دوم: محاسبه بار کل رسوب رودخانه به روش اصلاح شده انیشتین

۱-۲-مقدمه

۲-۲-مراحل محاسبه بار کل رسوب رودخانه به روش اصلاح شده انیشتین

فصل سوم: روش های روند یابی سیلاب در رودخانه

۱-۳جریان های غیردائمی در کانال های باز و روش های روندیابی سیلاب

۲-۳-روندیابی سیلاب در رودخانه

فصل چهارم: راهنمای برنامه Gstrs2.1

فصل نجم: مدل ریاضی Gstrs2.1

۱-۵-هدف و قابلیت برنامه

۲-۵-محدودیت های کاربری

۳-۵-خطوط جریان و مجاری مجزای جریان

۴-۵-تطبیق روندیابی رسوب و هندسه کانال

۵-۵- انتقال رسوب نامتعادل

۶-۵- محاسبات سرعت سقوط

۷-۵-مراحل محاسباتی

۸-۵-تطبیق شیب کناره ها

فصل ششم: کالیبراسیون مدل عددی

۱-۶- کالیبراسیون مدل به ازای معادلات مختلف حل انتقال رسوب

۲-۶- کالیبراسیون مدل به ازای مقادیر مختلف ضریب انتقال رسوب نامتعادل 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.