بررسی رفتار لرزه ای ستون های مشبک بابست افقی در کنار مهاربند همگرا


در حال بارگذاری
۳۱ فروردین ۱۳۹۷
pdf
13.2MB
99
238 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

به دلیل عدم وجود نیمرخهای قوی مناسب در ایران استفاده از ستونهای مشبک کاربرد زیادی دارد. ستونهای مشبک با بست افقی و مورب که در ساختمانها به کار می رود در ایران بطور متداول ستون با بست افقی اجرا می شود که اثر بار جانبی در این مقاطع موضوع حساس و مهمی است.

در این ستونها مشاهده می شود که تاثیر لاغری فاصله بستها فاصله دو تک نیمرخ تاثیر بسزایی در ظرفیت باربری و شکل پذیری ستون دارد. مباحث ارائه شدهاز کارهای انجام یافته قبلی و بررسی ها صورت گرفته روی این ستونها درزلزله بم و همچنین اجرای نامناسب واه این مطلب است. نبودن اطلاعات کافی در مورد طراحی لرزه ای این ستون ها در آیین نامه و عدم وجود نتایج آزمایشگاهی ما را برآن داشت که در حالت نظری با تشریح رفتارهای استاتیکی خطی و غیر خطی (الاستو-پلاستیک) و آشنایی با بارگذاری رفت و برگشتی و منحنی های هیسترزیس و استفاده از نرم افزار ANSYS که دارای توانایی تحلیل مسایل به روش اجزا محدود می باشد کمک گرفته و رفتار کمانشی (در محدوده تغییر شکلهای بزرگ) و رفتار الاستو-پلاستیک مقاطع را بااعمال بارگذاری رفت و برگشتی و بدست آوردن منحنی های هیسترزیس برای ستون با لاغری های متفاوت و فاصله بست مختلف را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

فصل اول

۱-۱.مقدمه

۲-۱. مختصری در مورد کمانش ارتجاعر اولر

۳-۱.مقاومت ستونها

۴-۱.لزوم استفاده از ستونهای مشبک

۵-۱.اثر تغییر شکلهای برشی در بار بحرانی و محاسبه ستونهای مشبک

۶-۱.تأثیر تمرکز تنش و تنشهای پس مانده در ظرفیت باربری ستونهای مشبک

۷-۱.نیروی برشی لازم جهت طراحی و محاسبه بستهای اتصال در ستونهای مشبک

۸-۱.بررسی فرض های سینماتیکی در مورد ستونهای مشبک

۹-۱.نکات طراحی

۱۰-۱.محاسبه تقریبی ابعاد بست

فصل دوم

۱-۲.مقدمه

۲-۲.مطالعه انجام شده بر تأثیر ورقهای بست روی بار کمانی ستونهای مرکب

۳-۲.حالت تعادل در ستونهای  تغییر شکل یافته

۴-۲.روش چندخطی اجزاء محدود در مورد ستونهای تغییر شکل یافته

۵-۲.تاثیر طول ستون در کمانش ستونهای مرکب

فصل سوم

۱-۳.مقدمه

۲-۳. تحلیل و ارزیابی نظری و آزمایشگاهی در مورد کمانش ستونهای مشبک

۳-۳. تحلیلهای آزمایشی و تجربی مقطع ستون مرکب که دارای شبکه پیوسته بین دو وتر می باشد.

۴-۳. بررسی تفاوتهای بین نتایج تئوری و تجربی

۵-۳. تخریب و شکست بحرانی در ستونهای مسبک

۶-۳. شکست موضعی، تاییدگی و انحراف بست مورب

۷-۳. ایرادات و مشکلات مربوط به بستهای مورب

فصل چهارم

۱-۴. مقدمه

۲-۴. ساختمانهای فلزی

۳-۴. بررسی ساختمانهای اسکلت فلزی در زلزله منجیل

۴-۴. بررسی علل تخریب ساختمانهای فلزی در زلزله بم

۵-۴ بررسی غلل تخریب سستونهای مشبک در زلزله بم

فصل پنجم

۱-۵. مقدمه

۲-۵. خصوصیات رفتار زلزله ای سازه ها

۳-۵. ضرایب شکل پذیری موضعی و کلی در رفتار زلزله ای

۴-۵. اثر زوال

۶-۵. جذب و استهلاک انرژی در بارگذاری متناوب و منحنی های هیسترزیس

۷-۵. مدلسازی با برنامه SAP2000

۸-۵. مدلسازی در ANSYS

۹-۵. تحلیل غیر خطی هندسی ومصالح

۱۰-۵. مشاهده نتایج آنالیز تئوری و رایانه ای

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.