بررسی روش های خوشه بندی توزیعی


در حال بارگذاری
۲۴ دی ۱۳۹۶
Doc
825KB
82
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

چگونگی سازماندهی و ادغام نتایج پرسی و جوی بازیابی شده از منابع مختلف، یکی از موضوعات کلیدی در بازیابی اطلاعات توزیعی است. برخی از پژوهشها و آزمایشات پیشین توصیه می کنند که مرور اسنادی که به صورت خوشه بیان می شوند به نسبت اسنادی که تنها در یک لیست مطرح می شوند کارآیی بیشتری دارند. ارائه ی نتایج بازیابی به صورت خوشه مبتنی بر فرضیه ی خوشه است. بر طبق این فرضیه، وضعیت اسناد درون یک خوشه ارتباط مشابهی با پرسی و جوی مطرح شده دارند. خوشه بندی می تواند به عنوان فرآیند بخش بندی یک مجموعه از الگوها به گروه های معنادار همگن و منفصل به نام خوشهها تعریف شود. در خوشه بندی دادههای توزیع شده، مجموعهی دادهها در میان چندین سایت توزیع شدهاند. خوشه بندی در حوزههای کاربردی مدرن مثل تعاون در خرید و فروش ، بیولوژی مولکولی و چند رسانهای وظیفهای مهم بر دوش دارد. در بسیاری از این حوزه ها، اساسا اطلاعات از سایتهای مختلفی گرفته می شود. برای اقتباس اطلاعات از این دادهها، آنها به صورت یک مجموعه درآمدهاند و خوشه بندی می شوند. در سال های اخیر، پیشنهاداتی برای اکتشاف دانش و کاوش دادهها، و به ویژه برای خوشه بندی گسترش یافته اما تنها تعداد کمی از آنها برای منابع دادهای توزیع شده است. در این تحقیق، یک مروری بر الگوریتمهای خوشه بندی توزیعی مطرح شده است.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.