بررسی روند تغییرات حداکثر بارش در ایران


در حال بارگذاری
۲۵ فروردین ۱۳۹۷
doc
2.33MB
179
218 بازدید
۱۷۵۰۰ تومان
خرید

has been added to your cart!

have been added to your cart!

هدف از انجام این پایان‌نامه، بررسی روند تغییرات بارش سالانه ۳۷ ایستگاه منتخب در کل ایران با استفاده از روش ناپارامتری می‌باشد. دو آزمون من کندال و تخمین گر سن که جزء متداول‌ترین روش‌های ناپارامتری به شمار می‌روند، جهت تحلیل رونده داده‌های بارندگی و دما در مقیاس‌های سالانه به کار گرفته شدند. ۳۷ ایستگاه سینوپتیکی واقع در حوزه ایران که در بازه زمانی ۱۹۶۵ تا ۲۰۰۸ دارای آمار بودند انتخاب، و دو آزمون فوق بر روی داده‌های آنها اعمال گردید، و نتایج حاصل از این دو روش با هم مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که کارایی دو روش فوق در تحلیل روند بارندگی‌ها ودما در بیشتر مواردشبیه هم است. و نشان دهنده وجود روند کاهشی معنی‌دار برای مجموع بارش سالیانه و روند مثبت معنی‌دار برای دمای متوسط سالیانه می‌باشد.

فصل اول: کلیات

مقدمه

ساختار کلی تحقیق

۱-۱ بیان مسأله

۱-۲ اهمیت وضرورت تحقیق

۱-۳ اهداف تحقیق

۱-۴ پرسش اصلی تحقیق

۱-۵ فرضیه‌های تحقیق

۱-۶ تعاریف عملیاتی تحقیق

۱-۶-۱ بارش

۱-۶-۱-۱ عوامل وقوع بارش

۱-۶-۱-۱-۱ عامل صعود

۱-۶-۱-۱-۲ منابع رطوبتی

۱-۶-۱-۲ عوامل مؤثر بر آب و هوای ایران با تآکید بر عنصر بارش

۱-۶-۱-۲-۱ عوامل محلی

۱-۶-۱-۲-۱-۱ موقعیت جغرافیایی

۱-۶-۱-۲-۱-۲ ناهمواریها

۱-۶-۱-۲-۲ عوامل بیرونی

۱-۶-۱-۲-۲-۱ اثر همسایگان

۱-۶-۱-۲-۲-۲ اثر سرزمین‌های دور

۱-۶-۲ اقلیم

۱-۶-۲-۱ گازهای گلخانه‌ای

۱-۶-۲-۲ الگوهای ارتباط از دور

۱-۶-۳ پارامترهای متأثر از تغییرات اقلیمی

۱-۶-۳-۱ بارندگی و بخار آب

۱-۶-۳-۲ درجه حرارت

۱-۶-۳-۳ تغییر در میزان یخ و برف

۱-۶-۳-۴ سطح آب دریاها

۱-۶-۳-۵ الگوهای پیوند از دور

۱-۶-۳-۵-۱ چرخه اتمسفری

۱-۶-۳-۵-۲ النینو نوسانات جنوبی ENSOو نوسانات اطلس شمالیNAO

۱-۶-۴ تغییر در اکوسیستم

۱-۶-۵ سوانح طبیعی متأثر از تغییرات آب و هوایی

۱-۶-۶ بررسی میزان همبستگی سری زمانی بارش طولانی مدت با ناهنجاری‌های بارش جهانی به عنوان شاخصی برای بررسی تغییر اقلیم

فصل دوم:  پیشینه­ی تحقیق

۲-۱ پیشینه­ی تحقیق در ایران

۲-۲ پیشینه­ی تحقیق در جهان

فصل سوم: مواد و روش ها

۳-۱ منطقه مورد مطالعه

۳-۲ ایستگاههای مورد مطالعه

۳-۳ اقلیم وهواشناسی منطقه

۳-۴ تجزیه وتحلیل داده‌ها

۳-۵ روش تحقیق

۳-۶ آزمون‌های آماری جهت بررسی روند

۳-۶-۱ آزمون من کندال روش اول

۳-۶-۲ آزمون آماری من –کندال روش دوم

۳-۶-۳ تخمین گر سِن

فصل چهارم: نتایج وبحث

۴-۱ مشخصات کلی بارش منطقه

۴-۲- بررسی روند بارش منطقه در دوره ۴۴ ساله (۲۰۰۸-۱۹۶۵ )

۴-۲-۱ بررسی آماری تغییرات زمانی

۴-۲-۲ بررسی نتایج آزمون ترسیمی من کندال روش اول

۴-۲-۳- پهنه‌بندی نتایج آزمون من-کندال   دوره ۴۴ ساله

۴-۲-۴- بررسی آماری تغییرات مکانی

۴-۳  ارتباط بین دما با بارش

فصل پنجم: نتیجه گیری

۵-۱ نتیجه‌گیری

۵-۲ پیشنهادات

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید یا فایل دانلود شده مغایر با عنوان پایان نامه خریداری شده بود اینجا کلیک کنید و مورد را از طریق فرم مغایرت اطلاع دهید تا رفع اشکال گردد.